Als ontwikkelaar van cloudsjablonen kunt u eigenschappen toevoegen aan de YAML om de SaltStack Config-minion te installeren wanneer u de sjabloon implementeert.

De kerneigenschappen die u toevoegt aan de sjabloon, hebben betrekking op de externe toegang en bepaalde saltConfiguration-eigenschappen. Het gaat in deze procedure alleen over geselecteerde eigenschappen. De YAML biedt ook andere saltConfiguration-eigenschappen die niet in dit voorbeeld worden gebruikt. Bekijk het schema voor meer informatie.

In dit voorbeeld ziet u hoe u een gebruikersnaam en wachtwoord voor externe toegangseigenschappen toevoegt, maar u kunt ook een geheime eigenschap configureren en toevoegen aan de sjabloon. Zie Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-eigenschappen voor een voorbeeld.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerp > Cloudsjablonen in vRealize Automation Cloud Assembly.
 2. Open een bestaande sjabloon.
 3. Voeg in het codevenster de gewenste saltConfiguration-eigenschappen toe aan de machineresources.

  Het is niet vereist om alle mogelijke eigenschappen toe te voegen. De gebruikte waarden in dit voorbeeld worden uitgelegd in de tabel.

   saltConfiguration:
      masterId: saltstack_enterprise_installer
      minionId: '${input.minionID}'
      saltEnvironment: sse
      stateFiles:
       - /doe.sls
      variables: 
       user: joe

  Beschrijving van de saltConfiguration-eigenschappen die in dit voorbeeld worden gebruikt.

  Eigenschap Beschrijving
  masterID De waarde saltstack_enterprise_installer is de standaardmaster-id. Mogelijk hebt u al master-id's in SaltStack Config gedefinieerd via de Beheer > Mastersleutels.
  minionID De minion-id wordt toegewezen door SaltStack Config als u deze niet opgeeft. De standaard-id is het machineadres. U kunt deze id niet instellen op de hostnaam van de machine.

  De huidige waarde van deze YAML-voorbeeldcode ('${input.minionID}') is een variabele. Deze procedure laat ook zien hoe een waarde kan worden ingevoerd om de minion-id een naam te geven en te testen. Doorgaans wordt echter aanbevolen gebruikers geen toestemming te geven om de minion-id te definiëren.

  saltEnvironment De waarde voor sse is de standaardbestandslocatie voor de statusbestanden. Mogelijk staan uw statusbestanden op andere bestandsserverlocaties in SaltStack Config in Configuratie > Bestandsserver.
  stateFiles De waarde voor doe.sls is een standaardstatusbestand in de bestandsserverdirectory die is opgegeven als saltEnvironment.
  variables De variabelen zijn de waarden die in het statusbestand worden gebruikt. In dit voorbeeld accepteert doe.sls een user-waarde als invoer.
 4. Voeg de eigenschappen voor remoteAccess toe die SaltStack Config gebruikt om te communiceren met de minion.
   remoteAccess:
      authentication: usernamePassword
      username: adminUser
      password: adminPassword
 5. Voeg invoer toe zodat de implementerende gebruiker de minion-id kan opgeven.
  inputs:
   minionID:
    type: string
    title: Minion ID
 6. Controleer of uw YAML vergelijkbare eigenschappen bevat als in het onderstaande voorbeeld.
  inputs:
   minionID:
    type: string
    title: Minion ID
  resources:
   Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     image: centos
     flavor: small
     saltConfiguration:
      masterId: saltstack_enterprise_installer
      minionId: '${input.minionID}'
      saltEnvironment: sse
      stateFiles:
       - /doe.sls
      variables:
       user: sylvia
     remoteAccess:
      authentication: usernamePassword
      username: adminUser
      password: adminPassword
 7. Test en implementeer de cloudsjabloon.
 8. Controleer de Salt-configuratie-eigenschappen voor de geïmplementeerde machine.
  1. Selecteer Implementaties > Implementaties en open de implementatiedetails.
  2. Klik op het tabblad Topologie op de machine en vouw de eigenschappen in het rechtervenster uit.

   Schermafbeelding van het tabblad Topologie met de eigenschappen van de Salt-configuratie in het uitgevouwen rechterdeelvenster. Eigenschappen zijn bijvoorbeeld Master-id, Minion-id, Salt-omgeving en Statusbestanden.