Voordat u een extern IPAM-integratiepunt in vRealize Automation kunt definiëren, hebt u een geconfigureerd IPAM-providerpakket nodig.

U kunt een providerspecifiek integratiepakket downloaden van de website van uw IPAM-provider, van de VMware Solutions Exchange Marketplace of, indien beschikbaar, via het tabblad Marketplace in vRealize Automation.

Opmerking:
Dit voorbeeld gebruikt het door VMware geleverde Infoblox-pakket Infoblox.zip, dat als volgt kan worden gedownload via de VMware Marketplace:

IPAM-integratie met Infoblox is afhankelijk van Infoblox WAPI versie 2.7. Alle Infoblox-appliances die WAPI versie 2.7 ondersteunen, worden ondersteund.

Zie Hoe kan ik met de IPAM SDK een providerspecifiek extern IPAM-integratiepakket voor vRealize Automation maken voor informatie over het maken van een IPAM-integratiepakket voor andere IPAM-providers, als er nog geen bestaat in de Marketplace.

Het pakket van de IPAM-provider bevat scripts die zijn verpakt met metagegevens en andere configuraties. De scripts bevatten de broncode die wordt gebruikt voor de bewerkingen die vRealize Automation uitvoert in combinatie met de externe IPAM-provider. Voorbeeldbewerkingen zijn Allocate an IP address for a virtual machine, Fetch a list of IP ranges from the provider en Update the MAC address of a host record in the provider.

Voorwaarden

Opmerking:

Er bestaat een probleem met de certificaatketen dat is afgeleid van de manier waarop het Python-element in de Infoblox-invoegtoepassing SSL-handshakes verwerkt. Voor informatie over het probleem en de vereiste acties raadpleegt u het Knowledge Base-artikel vRA Cloud Infoblox Plugin throws a certificate chain error during authentication process (88057).

Procedure

  1. Ga naar de pagina voor de juiste Infoblox-invoegtoepassing, bijvoorbeeld Infoblox-invoegtoepassing versie 1.4.

    Zie hierboven voor de opties voor de Infoblox-invoegtoepassing die beschikbaar zijn op de VMware Marketplace.

  2. Meld u aan en download het plug-inpakket.
  3. Als u dit nog niet hebt gedaan, voegt u de vereiste uitbreidbaarheidskenmerken toe in Infoblox. Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met vRealize Automation.

resultaten

Het pakket is nu beschikbaar om te implementeren via Integraties > Integratie toevoegen > IPAM > Providers beheren > Pakket importeren zoals beschreven in Een extern IPAM-integratiepunt voor Infoblox toevoegen in vRealize Automation.