Configureer eerst de resources waar vRealize Automation Cloud Assembly-engineeringgebruikers later de applicatie kunnen ontwikkelen en testen en in productie kunnen brengen.

De infrastructuur omvat clouddoelen en definities met betrekking tot de beschikbare machines, netwerken en opslag die de WordPress-site nodig heeft.