Als cloudbeheerder kunt u een VMware Cloud on AWS-cloudaccount maken voor accountregio's waarop uw team vRealize Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

Voor VMware Cloud on AWS zijn enkele unieke configuratieprocedures in vRealize Automation vereist. Voor een correcte configuratie van vRealize Automation voor VMware Cloud on AWS, inclusief het instellen van API-tokenwaarden voor het cloudaccount en het instellen van gateway-firewallregels voor de bijbehorende cloudproxy, zie de werkstroom Tutorial: VMware Cloud on AWS voor vRealize Automation configureren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts, klik op Cloudaccount toevoegen en selecteer het VMware Cloud on AWS-accounttype.
 2. Voeg de VMC API-token voor uw organisatie toe om toegang te krijgen tot de beschikbare SDDC's.
  U kunt een nieuwe token maken of een bestaande token voor uw organisatie gebruiken op de gekoppelde pagina API-tokens. Zie Een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in vRealize Automation maken in een voorbeeldwerkstroom voor meer informatie.
 3. Selecteer de SDDC die u beschikbaar wilt maken voor implementaties.

  NSX-V SDDC's worden niet ondersteund en worden niet weergegeven in de lijst.

  De IP-adres-/FQDN-waarden voor vCenter en NSX-T Manager worden automatisch ingevuld op basis van de SDDC.

 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vCenter in voor de opgegeven SDDC indien deze verschillen van de standaardwaarden voor cloudadmin@vmc.local.
 5. Klik op Valideren om uw toegangsrechten voor de opgegeven vCenter te valideren en controleer of de vCenter actief is.

  De datacenters die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.

 6. Een efficiënte werkwijze is het maken van een cloudzone voor inrichting op de geselecteerde SDDC.

  U kunt ook cloudzones maken in een afzonderlijke stap in overeenstemming met de cloudstrategie van uw organisatie.

 7. Als u tags wilt toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u capaciteitstags in.

  U kunt later mogelijkheidstags toevoegen of verwijderen. Zie Tags gebruiken om vRealize Automation Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

  Zoals met VM's die zijn geïmplementeerd op vSphere, kunt u machinetags configureren voor een VM die op VMware Cloud on AWS moet worden geïmplementeerd. U kunt de machinetag ook bijwerken na de eerste implementatie. Met deze machinetags kan vRealize Automation dynamisch een VM toewijzen aan een geschikte NSX-T-beveiligingsgroep tijdens de implementatie. Zie Meer informatie over beveiligingsgroep- en tagresources in vRealize Automation-cloudsjablonen voor gerelateerde informatie.

 8. Klik op Opslaan.

resultaten

Het cloudaccount wordt toegevoegd en de geselecteerde SDDC is beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Voor een correcte configuratie van vRealize Automation voor VMware Cloud on AWS, zie Tutorial: VMware Cloud on AWS voor vRealize Automation configureren.

Voor meer informatie over VMware Cloud on AWS buiten vRealize Automation, zie de documentatie van VMware Cloud on AWS.