Een FCD-schijf (Eersteklasschijf) biedt opslaglevenscyclusbeheer op virtuele schijven als een schijfservice of als EBS-achtige schijfopslag waarmee u schijven onafhankelijk van virtuele machines van vSphere kunt maken en beheren.

vRealize Automation ondersteunt twee categorieën opslagschijven: standaardschijf en de eersteklasschijf. Eersteklasschijf-functionaliteit wordt alleen ondersteund voor vSphere. vRealize Automation biedt momenteel eersteklasschijf-functionaliteit als een alleen-API-mogelijkheid.

Een eersteklasschijf heeft eigen levenscyclusbeheerfuncties die onafhankelijk van een VM werken. Eén manier waarop een eersteklasschijf verschilt van een onafhankelijke persistente schijf is dat u een eersteklasschijf kunt gebruiken om momentopnamen onafhankelijk van een VM te maken en beheren.

U kunt een nieuw opslagprofiel voor vRealize Automation maken om de mogelijkheden van de eersteklasschijf of standaardschijf te ondersteunen. Zie Meer informatie over opslagprofielen in vRealize Automation en Opslagresources in vRealize Automation.

U kunt ook een Cloud.vSphere.Disk-eersteklasschijfelement in uw vRealize Automation-cloudsjablonen en -implementaties toevoegen om vSphere-eersteklasschijven te ondersteunen. De eersteklasschijven waarvan gegevens zijn verzameld, verschijnen op de resourcepagina Volumes. Zie Volumeresources in vRealize Automation.

In vCenter worden de eersteklasschijven ook wel Verbeterde virtuele schijven (IVD) of beheerde virtuele schijven genoemd.

Capaciteiten

Met vRealize Automation-API-mogelijkheden kunt u:
 • Een eersteklasschijf maken, in een lijst zetten en verwijderen.
 • De grootte van een eersteklasschijf wijzigen.
 • Een eersteklasschijf koppelen en ontkoppelen.
 • De momentopnamen van de eersteklasschijf maken en beheren.
 • Een bestaande standaardschijf converteren naar een eersteklasschijf
Gerelateerde API-informatie over het maken en beheren van FCD-opslag (Eersteklasschijf) met behulp van de vRealize Automation-API, inclusief hoe u een opslagprofiel definieert voor het gebruik van de mogelijkheden van de eersteklasschijf, is beschikbaar op code.vmware.com bij Wat zijn de vRealize Automation Cloud-API's en hoe gebruik ik ze of door te navigeren vanaf de volgende locaties:

Overwegingen en beperkingen

Overwegingen en beperkingen voor de eersteklasschijf omvatten momenteel:
 • De eersteklasschijf is alleen beschikbaar voor vSphere-VM's.
 • vSphere 6.7 update 2 of hoger is vereist voor het gebruik van eersteklasschijven.
 • Het inrichten van eersteklasschijven op gegevensopslagclusters wordt niet ondersteund.
 • De optie voor meervoudig koppelen volume wordt niet ondersteund voor eersteklasschijven.
 • De grootte van eersteklasschijven met momentopnamen kan niet worden gewijzigd.
 • Eersteklasschijven met momentopnamen kunnen niet worden verwijderd.
 • De momentopnamehiërarchie van eersteklasschijven kan alleen worden gemaakt met behulp van de optie createdAt-API.
 • De minimale versie van VM-hardware die is vereist voor het koppelen van eersteklasschijven is vmx-13 (ESX 6.5-compatibel).