Wanneer u Kubernetes-onderdelen toevoegt aan een vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjabloon, kunt u ervoor kiezen om clusters toe te voegen of gebruikers in staat te stellen om naamruimten in verschillende configuraties te maken. Deze keuze is doorgaans afhankelijk van uw vereisten voor toegangscontrole, hoe u uw Kubernetes-onderdelen hebt geconfigureerd en uw implementatievereisten.

Om een Kubernetes-onderdeel toe te voegen aan een cloudsjabloon in vRealize Automation Cloud Assembly, selecteert u Ontwerp > Cloudsjablonen, klikt u op Nieuw en zoekt u de optie Kubernetes in het linkermenu en vouwt u deze uit. Vervolgens selecteert u de gewenste optie, ofwel Cluster of KBS-naamruimte, door deze naar het canvas te slepen.

Het aan een cloudsjabloon toevoegen van een Kubernetes-cluster dat aan een project is gekoppeld, is de eenvoudigste methode om Kubernetes-resources beschikbaar te maken voor geldige gebruikers. U kunt tags in clusters gebruiken om te bepalen waar deze worden geïmplementeerd, net zoals u met andere Cloud Assembly-resources werkt. U kunt tags gebruiken om een zone en een VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-plan (TKGI) te selecteren tijdens de toewijzingsfase van de clusterimplementatie.

Nadat u een cluster op deze manier hebt toegevoegd, is het automatisch beschikbaar voor alle geldige gebruikers.

Voorbeelden van cloudsjablonen

In het eerste cloudsjabloonvoorbeeld ziet u een sjabloon voor een eenvoudige Kubernetes-implementatie die wordt beheerd door tagging. Een Kubernetes-zone is gemaakt met twee implementatieplannen die zijn geconfigureerd op de pagina Nieuwe Kubernetes-zone. In dit geval is een tag met de naam placement:tag toegevoegd als mogelijkheid voor de zone en deze is gebruikt om overeen te komen met de analoge beperking in de cloudsjabloon. Als er meer dan één zone is geconfigureerd met de tag, wordt de zone met het laagste prioriteitsnummer geselecteerd.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cluster_provisioned_from_tag:
  type: Cloud.K8S.Cluster
  properties:
   hostname: 109.129.209.125
   constraints:
	-tag: 'placement tag'
   port: 7003
   workers: 1
   connectBy: hostname 

In het tweede cloudsjabloonvoorbeeld ziet u hoe u een sjabloon instelt met een variabele met de naam $(input.hostname) zodat gebruikers de gewenste clusterhostnaam kunnen invoeren bij het aanvragen van een implementatie. Tags kunnen ook worden gebruikt om een zone en een TKGI-plan te selecteren tijdens de resourcetoewijzingsfase van de clusterimplementatie.

formatVersion: 1
inputs:
 hostname:
  type: string
  title: Cluster hostname
resources:
 Cloud_K8S_Cluster_1:
  type: Cloud.K8S.Cluster
  properties:
   hostname: ${input.hostname}
   port: 8443
   connectBy: hostname
   workers: 1

Als u naamruimten wilt gebruiken om het clustergebruik te beheren, kunt u een variabele instellen in de cloudsjabloon met de naam name: ${input.name} om de naam van de naamruimte te vervangen die een gebruiker invoert wanneer een implementatie wordt aangevraagd. Voor dit soort implementatie maakt u een sjabloon zoals in het volgende voorbeeld:

1 formatVersion: 1
2 inputs:
3 name:
4  type: string
5  title: "Namespace name"
6 resources:
7  Cloud_KBS_Namespace_1:
8    type: Cloud.K8S.Namespace
9    properties:
10      name: ${input.name}

Gebruikers kunnen geïmplementeerde clusters beheren via kubeconfig-bestanden die toegankelijk zijn via de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes-clusters. Zoek de kaart op de pagina voor het gewenste cluster en klik op Kubeconfig.

Supervisornaamruimten in VMware Cloud Templates

Het volgende is het schema voor een algemene supervisornaamruimte in een vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjabloon.

{
 "title": "Supervisor namespace schema",
 "description": "Request schema for provisioning of Supervisor namespace resource",
 "type": "object",
 "properties": {
  "name": {
   "title": "Name",
   "description": "Alphabetic (a-z and 0-9) string with maximum length of 63 characters. The character ‘-’ is allowed anywhere except the first or last position of the identifier.",
   "type": "string",
   "pattern": "^.*\\$\\{.*\\}.*$|^((?!-)[a-z0-9-]{1,63}(?<!-))$",
   "ignoreOnUpdate": true
  },
  "description": {
   "title": "Description",
   "description": "An optional description of this Supervisor namespace.",
   "type": "string",
   "ignoreOnUpdate": true
  },
  "constraints": {
   "title": "Constraints",
   "description": "To target the correct resources, blueprint constraints are matched against infrastructure capability tags. Constraints must include the key name. Options include value, negative [!], and hard or soft requirement.",
   "type": "array",
   "recreateOnUpdate": true,
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "tag": {
      "title": "Tag",
      "description": "Constraint definition in syntax `[!]tag_key[:tag_value][:hard|:soft]` \nExamples:\n```\n!location:eu:hard\n location:us:soft\n!pci\n```",
      "type": "string",
      "recreateOnUpdate": true
     }
    }
   }
  },
  "limits": {
   "title": "Limits",
   "description": "Defines namespace resource limits such as pods, services, etc.",
   "type": "array",
   "recreateOnUpdate": false,
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "stateful_set_count": {
      "title": "stateful_set_count",
      "description": "This represents the new value for 'statefulSetCount' option which is the maximum number of StatefulSets in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "deployment_count": {
      "title": "deployment_count",
      "description": "This represents the new value for 'deploymentCount' option which is the maximum number of deployments in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "cpu_limit_default": {
      "title": "cpu_limit_default",
      "description": "This represents the new value for the default CPU limit (in Mhz) for containers in the pod. If specified, this limit should be at least 10 MHz.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "config_map_count": {
      "title": "config_map_count",
      "description": "This represents the new value for 'configMapCount' option which is the maximum number of ConfigMaps in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "pod_count": {
      "title": "pod_count",
      "description": "This represents the new value for 'podCount' option which is the maximum number of pods in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "job_count": {
      "title": "job_count",
      "description": "This represents the new value for 'jobCount' option which is the maximum number of jobs in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "secret_count": {
      "title": "secret_count",
      "description": "This represents the new value for 'secretCount' option which is the maximum number of secrets in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "cpu_limit": {
      "title": "cpu_limit",
      "description": "This represents the new value for 'limits.cpu' option which is equivalent to the maximum CPU limit (in MHz) across all pods in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
     "cpu_request_default": {
      "title": "cpu_request_default",
      "description": "This represents the new value for the default CPU request (in Mhz) for containers in the pod. If specified, this field should be at least 10 MHz.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "memory_limit_default": {
      "title": "memory_limit_default",
      "description": "This represents the new value for the default memory limit (in mebibytes) for containers in the pod.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "memory_limit": {
      "title": "memory_limit",
      "description": "This represents the new value for 'limits.memory' option which is equivalent to the maximum memory limit (in mebibytes) across all pods in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "memory_request_default": {
      "title": "memory_request_default",
      "description": "This represents the new value for the default memory request (in mebibytes) for containers in the pod.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "service_count": {
      "title": "service_count",
      "description": "This represents the new value for 'serviceCount' option which is the maximum number of services in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "replica_set_count": {
      "title": "replica_set_count",
      "description": "This represents the new value for 'replicaSetCount' option which is the maximum number of ReplicaSets in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "replication_controller_count": {
      "title": "replication_controller_count",
      "description": "This represents the new value for 'replicationControllerCount' option which is the maximum number of ReplicationControllers in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "storage_request_limit": {
      "title": "storage_request_limit",
      "description": "This represents the new value for 'requests.storage' which is the limit on storage requests (in mebibytes) across all persistent volume claims from pods in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "persistent_volume_claim_count": {
      "title": "persistent_volume_claim_count",
      "description": "This represents the new value for 'persistentVolumeClaimCount' option which is the maximum number of PersistentVolumeClaims in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     },
      "daemon_set_count": {
      "title": "daemon_set_count",
      "description": "This represents the new value for 'daemonSetCount' option which is the maximum number of DaemonSets in the namespace.",
      "type": "integer",
      "recreateOnUpdate": false
     }
    },
     "additionalProperties": false
   }
  }
 },
 "required": [
  "name"
 ]
}

VMware Cloud Templates ondersteunen het gebruik van limieten met supervisornaamruimten. Met limieten kunt u het gebruik van resources voor CPU's en geheugen beheren, evenals het maximum aantal pods dat is toegestaan in de naamruimte door geïmplementeerde machines.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_SV_Namespace_1:
  type: Cloud.SV.Namespace
  properties:
   name: '${env.deploymentName}'
   limits:
    - cpu_limit: 1000
     cpu_request_default: 800
     memory_limit: 2000
     memory_limit_default: 1500
     pod_count: 200