Beheerders kunnen vRealize Automation Cloud Assembly configureren om de supervisornaamruimten te gebruiken van een bestaande Pacific-compatibele vSphere-integratie, zodat gebruikers naamruimten in cloudsjablonen kunnen implementeren en deze in de Service Broker-catalogus kunnen aanvragen.

In deze taak wordt beschreven hoe u supervisorclusters toevoegt met vRealize Automation Cloud Assembly voor gebruik in implementaties en hoe u naamruimten maakt of toevoegt die bepalen welke vRealize Automation Cloud Assembly-projecten en -gebruikers toegang hebben tot bepaalde Kubernetes-resources. Deze functionaliteit is gebaseerd op een geschikt vSphere-cloudaccount in plaats van een integratie zoals VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI) of Openshift. Supervisorclusters zijn aangepaste Kubernetes-clusters die aan vSphere zijn gekoppeld. Ze tonen Kubernetes-API's aan eindgebruikers en gebruiken ESXI als platform voor werkerknooppunten in plaats van Linux. Supervisornaamruimten maken toegang tot Kubernetes-resources mogelijk, omdat het doorgaans eenvoudiger is om beleid toe te passen op naamruimten dan op afzonderlijke virtuele machines. U kunt meerdere naamruimten maken voor elk supervisorcluster.

Wanneer Kubernetes-zones gebruikt worden met vSphere-instanties met Pacific ingeschakeld, bepalen de Kubernetes-zones welke supervisorclusters beschikbaar zijn voor provisioning met een supervisornaamruimte. Supervisornaamruimten zijn specifiek voor vSphere-instanties met Pacific ingeschakeld. Het is niet mogelijk om een generieke Kubernetes-resource in te richten op vSphere-instanties met Pacific ingeschakeld.

vRealize Automation Cloud Assembly-gebruikers die zijn aangewezen als projectkijkers, hebben alleen-weergavetoegang tot naamruimten, terwijl projectleden deze kunnen bewerken.

Indien gewenst kunt u de supervisorclusters die aan naamruimten zijn gekoppeld configureren.

Voorwaarden

 • Als u Pacific-naamruimten met vRealize Automation Cloud Assembly wilt gebruiken, moet u een vSphere 7.x-endpoint hebben geconfigureerd. vSphere wordt geïnstalleerd als onderdeel van een vCenter-cloudaccount. Zie Een vCenter-cloudaccount maken in vRealize Automation.
 • Project Pacific moet zijn ingeschakeld op het vSphere-cloudaccount en het moet de juiste supervisornaamruimten bevatten.
 • Zowel uw vCenter- als uw vRealize Automation-implementatie moeten dezelfde Active Directory gebruiken om gebruikers te synchroniseren. Hoewel provisioning nog steeds werkt als dit niet het geval is, krijgen vRealize Automation-gebruikers geen automatische toegang tot de naamruimte.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Kubernetes-zone in vRealize Automation Cloud Assembly.
  Op deze pagina worden beheerde clusters weergegeven die beschikbaar zijn voor gebruik, en kunt u extra clusters toevoegen. U kunt op een van de clusters klikken om de clusterdetails weer te geven.
 2. Selecteer Nieuwe Kubernetes-zone.
 3. Geef de Account-gegevens op voor het vSphere-doelcloudaccount.
 4. Klik op het pictogram Zoeken in het tekstvak om alle vSphere-accounts weer te geven of zoek naar een account op naam.
 5. Typ een Naam en Beschrijving voor de nieuwe zone.
 6. Voeg desgewenst capaciteitstags toe. Zie Capaciteitstags in vRealize Automation Cloud Assembly gebruiken voor meer informatie.
 7. Klik op het tabblad Provisioning om het supervisorcluster te selecteren dat aan de naamruimten wordt gekoppeld.
 8. Klik op Berekening toevoegen om de beschikbare supervisorclusters te bekijken en te selecteren.
 9. Klik op Toevoegen.
 10. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Projecten en selecteer vervolgens het project dat u wilt koppelen aan uw Kubernetes-zone.
 11. Klik op het tabblad Kubernetes-inrichting op de pagina Project.
 12. Klik op Kubernetes-zone toevoegen en voeg de zone toe die u zojuist hebt gemaakt. U kunt meerdere zones selecteren indien nodig en u stelt ook de prioriteit in voor de zones.
 13. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nadat u een naamruimte hebt geconfigureerd, wordt de naamruimte weergegeven op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly. Gebruikers kunnen op de adreslink klikken op het tabblad Samenvatting om de vSphere Kubernetes CLI-tools te openen en de naamruimte te beheren. Gebruikers moeten een cloudbeheerder of een lid van de naamruimte voor het aangewezen project zijn om toegang te krijgen tot een link naar de naamruimtegegevens van de supervisor. Gebruikers kunnen ook een aangepaste Kubectl downloaden om de naamruimte van de supervisor te gebruiken. Gebruikers kunnen zich aanmelden bij de naamruimte van de supervisor en deze als elke andere naamruimte gebruiken, en vervolgens cloudsjablonen maken en applicaties implementeren.

Om de naamruimte aan een cloudsjabloon toe te voegen, selecteert u Ontwerp > Cloudsjabloon en selecteert u een bestaande cloudsjabloon of maakt u een nieuwe. Vervolgens kunt u het item supervisornaamruimte in het linkermenu selecteren en naar het canvas slepen.

U kunt opslagbeleidsregels aan een supervisornaamruimte toewijzen met tags. U kunt tags, zoals location:local, toevoegen om de Kubernetes-zone op te geven die u wilt gebruiken met de implementatie, evenals andere tags in uw opslagprofielen zoals speed:fast en speed:slow.

formatVersion: 1
resources:
 Cloud_SV_Namespace_1:
 type: Cloud.SV.Namespace
 properties:
  name: 'a'
  storage:
   -profile:
     constraints:
      - tag: 'speed:fast'
   -profile:
    liimitMB:1000
    constraints:
      -tag: 'speed:slow'

Deze cloudsjabloon vraagt een supervisornaamruimte zonder beperkingen aan en geeft hiermee twee opslagprofielen op.

Nadat u cloudsjablonen met een supervisornaamruimte hebt geïmplementeerd, kunnen gebruikers ook supervisornaamruimten aanvragen bij de Service Broker-catalogus. U kunt ook klikken op de pagina Implementaties in Cloud Assembly om informatie over de implementatie te bekijken en toegang te krijgen tot een link die het commando bevat om de kubectl voor de naamruimte op vSphere uit te voeren.