U kunt volledige of incrementele momentopnamen maken van door Microsoft Azure beheerde schijven.

De pagina Implementaties van vRealize Automation Cloud Assembly voor een Azure-implementatie bevat een menu Acties met verschillende opties voor het maken en verwijderen van momentopnamen uit Azure-implementaties op beheerde schijven van een virtuele machine en op onafhankelijke beheerde schijven. In de volgende lijst wordt de specifieke functionaliteit voor momentopnamen beschreven die u kunt beheren.

  • Een momentopname van een schijf maken - ondersteund voor zowel externe als computerschijven. U kunt ook momentopnamen maken van een schijf in een andere resourcegroep.
  • Een momentopname van een schijf verwijderen - alleen ondersteund voor externe schijven
  • Versleutel de momentopnamen met behulp van een versleutelingsset voor Azure-schijven.
  • U kunt sleutelwaardeparen als tags opgeven tijdens het maken van een momentopname.

Momentopnamen op onbeheerde schijven worden momenteel niet ondersteund.

Als u versleuteling gebruikt, ondersteunt de huidige implementatie van momentopnamen de versleuteling van platformbeheerde sleutels. Het netwerkbeleid staat toegang standaard van overal toe, zodat toegang tot momentopnamen via het netwerkbeleid niet kan worden beperkt.

Zie Welke acties kan ik uitvoeren op Cloud Assembly-implementaties voor meer informatie over het gebruik van de acties van vRealize Automation Cloud Assembly en de pagina Implementaties.

Zie https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/snapshot-copy-managed-disk voor meer informatie over ondersteuning voor Microsoft Azure-momentopnamen.