In een invoereigenschapsgroep in vRealize Automation Cloud Assembly kunt u dynamische interactie met vRealize Orchestrator toevoegen.

Een vRealize Orchestrator-actie toevoegen aan een invoereigenschapsgroep

Volg deze richtlijnen als u dynamische interactie met vRealize Orchestrator wilt toevoegen aan een invoereigenschapsgroep.

 1. Maak in de vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation, een actie die doet wat u wilt.

  De vRealize Orchestrator-actie mag alleen de typen primitieve tekenreeks, geheel getal, getal en booleaans bevatten. vRealize Orchestrator-typen worden niet ondersteund.

  In dit eenvoudige voorbeeld verzamelt de vRealize Orchestrator-actie drie invoerwaarden en wordt een hardgecodeerde tekenreeks geretourneerd.

  vRealize Orchestrator-actiescript
 2. In vRealize Automation Cloud Assembly start u het proces voor het maken of bewerken van een invoereigenschapsgroep. Zie Invoereigenschapsgroepen in vRealize Automation Cloud Assembly indien nodig.
 3. Om de invoerwaarden van de vRealize Orchestrator-actie toe te voegen aan een eigenschapsgroep, voegt u nieuwe eigenschappen toe, klikt u op het type en klikt u op Constante.

  Voeg elke invoer voor de vRealize Orchestrator-actie afzonderlijk toe.

  Invoer voor een actie toevoegen
 4. Nadat u de invoer hebt toegevoegd, voegt u een nieuwe eigenschap toe, klikt u op het type, klikt u op Externe bron en klikt u op Selecteren.
  De externe bron toevoegen
 5. Zoek in Actie naar de door u gemaakte vRealize Orchestrator-actie en klik vervolgens op Opslaan.
  Zoeken naar een actie
 6. Sla de eigenschapsgroep op en voeg deze toe aan uw cloudsjabloon. Zie Invoereigenschapsgroepen in vRealize Automation Cloud Assembly indien nodig.

  Wanneer u de cloudsjabloon implementeert, wordt de eigenschapsgroep van de vRealize Orchestrator-actie in het invoerformulier weergegeven voor de aanvragende gebruiker.

  Actie-eigenschapsgroep in het invoerformulier

Configureerbare standaardwaarden

Als u het invoerformulier wilt invullen met standaardwaarden, voert u een van de volgende handelingen uit wanneer u de vRealize Orchestrator-actie als externe bron toevoegt.

 • Geef de standaardwaarde voor de eigenschap handmatig op.

  Wis de optie Binden en voer de waarde in.

  Handmatige standaardwaarde
 • Gebruik een andere eigenschapswaarde uit dezelfde eigenschapsgroep.

  Selecteer de optie Binden en selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzelijst.

  Gebonden standaard

Geïnventariseerde invoerselecties van vRealize Orchestrator toevoegen

Als u een op vRealize Orchestrator gebaseerde selectielijst in een invoerformulier wilt maken, doet u het volgende wanneer u deze aan een eigenschapsgroep toevoegt.

 1. Maak in vRealize Orchestrator een actie die de waarden toewijst die u in de lijst wilt gebruiken.
 2. Vouw Meer opties uit in vRealize Automation Cloud Assembly wanneer u een eigenschap toevoegt aan de groep.
 3. Klik voor Paren op Externe bron, klik op Selecteren en voeg de vRealize Orchestrator-actie toe die u hebt gemaakt.
  Opmerking: Als u ook een standaardwaarde maakt bij het toevoegen van de eigenschap, moet die standaardwaarde exact overeenkomen met een van de geïnventariseerde waarden van de vRealize Orchestrator-actie.
  Een geïnventariseerde selectielijst toevoegen