Een vRealize Automation-imagetoewijzing is de plaats waar u natuurlijke taal gebruikt om besturingssystemen voor doelimplementaties te definiëren voor een specifiek(e) cloudaccount/-regio.

Selecteer Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzingen en klik op Nieuwe imagetoewijzing.