Een eindpunt is een instantie van een DevOps-applicatie die verbinding maakt met vRealize Automation Code Stream en gegevens levert die uw pijplijnen kunnen uitvoeren, zoals een gegevensbron, opslagplaats of meldingssysteem.

Uw rol in vRealize Automation Code Stream bepaalt hoe u eindpunten gebruikt.

  • Beheerders en ontwikkelaars kunnen eindpunten maken, bijwerken, verwijderen en bekijken.
  • Beheerders kunnen een eindpunt als beperkt markeren en pijplijnen uitvoeren die beperkte eindpunten gebruiken.
  • Gebruikers met de lezersrol kunnen eindpunten zien, maar kunnen ze niet maken, bijwerken of verwijderen.

Zie Hoe beheer ik gebruikerstoegang en goedkeuringen in vRealize Automation Code Stream? voor meer informatie.

Om vRealize Automation Code Stream te verbinden met een eindpunt, voegt u een taak toe aan uw pijplijn en configureert u deze zodat deze communiceert met het eindpunt. Om te controleren of vRealize Automation Code Stream verbinding kan maken met het eindpunt, klikt u op Valideren. Wanneer u vervolgens de pijplijn uitvoert, maakt uw pijplijntaak verbinding met het eindpunt om de taak uit te voeren.

Zie Welke typen taken zijn beschikbaar in vRealize Automation Code Stream voor informatie over de taaktypen die deze eindpunten gebruiken.

Tabel 1. Eindpunten die door vRealize Automation Code Stream worden ondersteund
Eindpunt Wat het biedt Ondersteunde versies Vereisten
Bamboo Maakt bouwplannen. 6.9.*
Docker Systeemeigen builds kunnen Docker-hosts gebruiken voor implementatie.

Wanneer een pijplijn een image van Docker Hub bevat, moet u ervoor zorgen dat cURL of wget in de image is ingesloten voordat u de pijplijn uitvoert. Wanneer de pijplijn wordt uitgevoerd, downloadt vRealize Automation Code Stream een binair bestand dat gebruikmaakt van cURL of wget om commando's uit te voeren.

Docker-register Registreert containerimages zodat een Docker-buildhost images kan ophalen. 2.7.1
Gerrit Maakt verbinding met een Gerrit-server voor controles en triggers 2.14.*
Git Activeert pijplijnen wanneer ontwikkelaars code bijwerken en inchecken naar de opslagplaats.

Git Hub Enterprise 2.1.8

Git Lab Enterprise 11.9.12-ee

Jenkins Bouwt codeartefacten. 1.6.* en 2.*
Jira Maakt een JIRA-ticket wanneer een pijplijntaak mislukt. 8.3.*
Kubernetes Automatiseert de stappen die gecontainerde applicaties implementeren, schalen en beheren.

Alle ondersteunde versies voor vRealize Automation Cloud Assembly 8.4 en hoger

1.18 voor vRealize Automation Cloud Assembly 8.3 en ouder

Wanneer u een Kubernetes API-eindpunt in de pijplijnwerkplek gebruikt, maakt vRealize Automation Code Stream de nodige Kubernetes-resources zoals ConfigMap, Geheim en Pod om de taak voor continue integratie (CI) of de aangepaste taak uit te voeren. vRealize Automation Code Stream communiceert met de container via de NodePort.

Zie De pijplijnwerkplek configureren voor meer informatie over het configureren van de werkplek.

PowerShell Maak taken die PowerShell-scripts uitvoeren op Windows- of Linux-machines. 4 en 5
SSH Maakt taken die SSH-scripts uitvoeren op Windows- of Linux-machines. 7.0
TFS, Team Foundation Server Beheert broncode, geautomatiseerde builds, tests en gerelateerde activiteiten. 2015 en 2017
vRealize Orchestrator Rangschikt en automatiseert de werkstromen in uw bouwproces. 7.* en 8.*

Voor beeld van YAML-code voor een GitHub-eindpunt

Deze voorbeeld YAML-code definieert een GitHub-eindpunt waarnaar u kunt verwijzen in een Git-taak.

---
name: github-k8s
tags: [
  ]
kind: ENDPOINT
properties:
  serverType: GitHub
  repoURL: https://github.com/autouser/testrepok8s
  branch: master
  userName: autouser
  password: encryptedpassword
  privateToken: ''
description: ''
type: scm:git
isLocked: false
---