Het tabblad Infrastructuur in vRealize Automation Service Broker is beschikbaar voor beheerders. Als beheerder die de servicecatalogus voor uw gebruikers instelt, gebruikt u de opties om configuratie- en verbindingsinformatie te maken en te beheren die met vRealize Automation Cloud Assembly wordt gedeeld.

Zie Cloud Assembly voor uw organisatie instellen voor meer informatie over de verschillende verbindingsopties.

Zie Cloud Assembly-projecten toevoegen en beheren voor meer inzicht in projecten en de manier waarop de gebruikers aan bronnen worden gekoppeld.

Als u met cloudzones werkt, raadpleegt u Meer informatie over Cloud Assembly-cloudzones.