Terwijl u implementaties en netwerken onderhoudt, moet u mogelijk de mogelijkheid hebben om machines te verplaatsen die u met vRealize Automation Cloud Assembly hebt geïmplementeerd.

U kunt een machine bijvoorbeeld eerst implementeren in een testnetwerk en vervolgens verplaatsen naar een productienetwerk. De techniek die hier wordt beschreven, stelt u in staat om een cloudsjabloon vooraf te ontwerpen en dergelijke acties voor dag 2 voor te bereiden. Houd er rekening mee dat de machine wordt verplaatst. Deze wordt niet verwijderd en opnieuw geïmplementeerd.

Deze procedure is alleen van toepassing op Cloud.vSphere.Machine-resources. Deze werkt niet voor cloudonafhankelijke machines die zijn geïmplementeerd in vSphere.

Voorwaarden

 • Het vRealize Automation Cloud Assembly-netwerkprofiel moet alle subnetten bevatten waarmee de machine verbinding maakt. In vRealize Automation Cloud Assembly kunt u netwerken controleren door naar Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen te gaan.

  Het netwerkprofiel moet zich bevinden in een account en regio die deel uitmaken van het juiste vRealize Automation Cloud Assembly-project voor uw gebruikers.

 • Tag de twee subnetten met verschillende tags. In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat test en prod de tagnamen zijn.
 • De geïmplementeerde machine moet hetzelfde IP-toewijzingstype behouden. De machine kan niet worden gewijzigd van statisch in DHCP of andersom, terwijl u deze naar een ander netwerk verplaatst.

Procedure

 1. Ga in vRealize Automation Cloud Assembly naar Ontwerp en maak een cloudsjabloon voor de implementatie.
 2. In de invoersectie van de code voegt u een vermelding toe waarmee de gebruiker een netwerk kan selecteren.
  inputs:
   net-tagging:
    type: string
    enum:
     - test
     - prod
    title: Select a network
 3. Voeg in de resourcesectie van de code Cloud.Network toe en verbind de vSphere-machine.
 4. Maak onder Cloud.Network een beperking die verwijst naar de selectie vanuit de invoer.
  resources:
   ABCServer:  
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     name: abc-server
     . . . 
     networks:
      - network: '${resource["ABCNet"].id}'
   ABCNet:
    type: Cloud.Network
    properties:
     name: abc-network
     . . .
     constraints:
      - tag: '${input.net-tagging}'
 5. Ga door met uw ontwerp en implementeer het op de gebruikelijke manier. Tijdens de implementatie wordt u gevraagd om het test- of prod-netwerk te selecteren.
 6. Wanneer u een wijziging voor dag 2 wilt aanbrengen, gaat u naar Implementaties > Implementaties en zoekt u de implementatie die aan de cloudsjabloon is gekoppeld.
 7. Klik rechts van de implementatie op Acties > Bijwerken.
 8. In het paneel Bijwerken vraagt de interface u op dezelfde manier om het test- of prod-netwerk te selecteren.
 9. Als u netwerken wilt wijzigen, selecteert u de gewenste optie, klikt u op Volgende en klikt u op Verzenden.