Als een aangewezen goedkeurder voor implementatie- of dag 2-actie-aanvragen in vRealize Automation Service Broker of vRealize Automation Cloud Assembly hebt u de taak om aanvragen goed te keuren. Als u een aangewezen goedkeurder in het beleid bent, hebt u een e-mailmelding ontvangen over een implementatieaanvraag die iemand heeft gemaakt. Als u een gebruiker bent met de custom rol Goedkeuringen beheren die goedkeuringsaanvragen controleert en beantwoordt, ontvangt u geen melding. In beide scenario's kunt u deze procedure gebruiken om te begrijpen hoe moet worden gereageerd op goedkeuringsaanvragen.

Voor sommige beleidsregels is mogelijk alleen uw goedkeuring vereist, terwijl andere meerdere mensen verplichten goedkeuringen goed te keuren.

Als het beleid waarop u reageert meerdere goedkeurders heeft, maar slechts één goedkeurder nodig heeft, ziet u mogelijk een reeds goedgekeurde aanvraag op het tabblad Goedkeuringen. U hoeft geen verdere actie uit te voeren.

Als u veel aanvragen beheert, kunt u het aantal goedkeuringsaanvragen beperken met behulp van de filteroptie. Zo kunt u er bijvoorbeeld de voorkeur aan geven alleen goedkeuringsaanvragen in behandeling te zien in plaats van alle aanvragen.

Voorwaarden

Procedure

  1. Als u een toegewezen goedkeurder bent, ontvangt u een e-mail met de naam van de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend, het catalogusitem en een link naar de aanvraag op het tabblad Goedkeuringen in vRealize Automation Service Broker.
    Als u iemand bent die goedkeuringen beheert, kunt u het tabblad Goedkeuringen openen en doorgaan met de volgende stappen.
  2. Zoek de goedkeuringskaart voor de melding.
  3. Controleer de implementatiedetails en de goedkeuringsdetails, en keur deze aanvraag goed of af.
    Als u de aanvraag weigert, moet u een reden opgeven die is opgenomen in het e-mailbericht dat naar de aanvrager is verzonden.
  4. Het systeem stuurt een e-mail naar de aanvrager om aan te geven dat de aanvraag is goedgekeurd of geweigerd.