Als cloudbeheerder kunt u Marketplace OVA-bestanden aan de Service Broker-catalogus toevoegen.

Diagram van werkstroom VMware Marketplace OVA instellen

Voorwaarden

Procedure

 1. Als u geen My VMware-integratie hebt geconfigureerd in Cloud Assembly, kunt u de integratie in Service Broker toevoegen.
  U kunt slechts één My VMware-integratie configureren.
  1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties.
  2. Klik op Integratie toevoegen en klik vervolgens op My VMware.
  3. Voer een naam in die deze instantie identificeert wanneer u de inhoudsbron maakt.
  4. Voer de verificatiegegevens voor My VMware in en klik op Valideren.
  5. Klik op Toevoegen.
 2. Importeer de OVA's.
  U kunt slechts één inhoudsbron voor Marketplace VM-sjablonen - OVA configureren.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoudsbronnen.
  2. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Marketplace VM-sjablonen - OVA.
  3. Voer de naam voor deze inhoudsbron in.
  4. Selecteer het My VMware-account dat u wilt gebruiken om de sjablonen te importeren en klik op Valideren.
  5. Klik op Maken en importeren.
 3. Als u geen project hebt, voegt u een project toe zodat u de OVA's met projectleden kunt delen.
  1. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Projecten in Service Broker en klik vervolgens op Nieuw project.
  2. Voer de projectinformatie in op het tabblad Samenvatting.
  3. Klik op het tabblad Gebruikers en klik vervolgens op Gebruikers toevoegen.
   Om projectgebruikers toe te voegen, moeten de individuen of de groepen al actieve organisatiegebruikers van de service zijn.
  4. Klik op het tabblad Inrichting en selecteer de cloudzones waarop de OVA's kunnen worden geïmplementeerd.
   De cloudzones moeten de resources bevatten die een OVA ondersteunen wanneer een catalogusgebruiker deze implementeert.
  5. Klik op Maken.
 4. Deel de geïmporteerde OVA-bestanden met een project.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoud delen.
  2. Selecteer het project met de gebruikers en de infrastructuurresources die de OVA's ondersteunen.
   Het project geeft leden rechten om de OVA's te implementeren en geeft aan op welke infrastructuurresources de OVA's kunnen worden geïmplementeerd.
  3. Klik op Items toevoegen en selecteer vervolgens een of meer OVA-bestanden om met de projectleden te delen.
   U kunt alle items selecteren die uit een inhoudsbron zijn geïmporteerd of u kunt de bronnenstructuren uitvouwen en afzonderlijke items selecteren.
  4. Klik op Opslaan.
 5. Controleer of het OVA-bestand in de catalogus beschikbaar is voor leden van het geselecteerde project.
  1. Klik op Catalogus, zoek de geïmporteerde OVA en controleer de projecten om te verifiëren of het project dat u hebt geconfigureerd, is opgenomen.
   U kunt ook de catalogus filteren op basis van de projectnaam.
  2. Klik op Aanvragen en geef de vereiste informatie op.
  3. Klik op Verzenden.
  Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.
 6. Controleer het inrichtingsproces om te verifiëren of de OVA correct wordt uitgevoerd.
  1. Selecteer Resources > Implementaties en zoek uw geïmplementeerde aanvraag.
  2. Controleer de kaartstatus totdat deze is geslaagd.

resultaten

De OVA's worden geïmporteerd en zijn beschikbaar in de Service Broker-catalogus voor implementatie.

Volgende stappen