In de tabellen met schaalbaarheids- en gelijktijdigheidslimieten worden de aanbevolen maximumwaarden op een vRealize Automation HA-implementatie met meerdere tenants weergegeven.

Zie de VMware-tool voor configuratiemaximalisatie voor meer informatie over configuratielimieten.
Tabel 1. Maximumwaarden schaalbaarheid
Onderdeel Schaaldoelen
Normaal profiel XL-profiel
Tenants 20 50
Cloudaccounts: privé-eindpunten - vCenter, NSX en NSXT 50 50
Cloudaccounts: publieke eindpunten - AWS, Azure, GCP en VMC 20 50
Computerbronnen - ESXi-hosts op één vCenter 600 600
Computerbronnen - ESXi-hosts op 50 vCenters 2.000 2.000
Cloudzones (voor alle eindpunten) 200 200
Cloudzones voor één eindpunt 10 10
Machines gegevensverzameling (inclusief privé- en openbare cloud) 200.000 280.000
Verzamelde images 150.000 150.000
Image- en soorttoewijzing 150 150
Cloudzones en images per imagetoewijzing 100 124
Cloudzone en soorten per soorttoewijzing 100 124
VPZ gemaakt op basis van één eindpunt per providertenant 50 50
VPZ gemaakt op verschillende eindpunten per providertenant 300 300
VPZ-toewijzing per tenant 60 60
Resources per implementatie 100 300
Blueprint 8.000 10.000
Catalogusitems 8.000 10.000
Catalogus - Contentbronnen 1.000 2.000
Projecten voor alle tenants 5.000 5000
Projecten per 5.000 beheerders 5000 5000
Niet-beheerdersgebruikers per project Maximaal 5000 niet-beheerders die deel kunnen uitmaken van één project Maximaal 5000 niet-beheerders die deel kunnen uitmaken van één project
5000 niet-beheerdersgebruikers per project Maximaal 50 projecten met elk 5000 niet-beheerders als gebruikers Maximaal 50 projecten met elk 5000 niet-beheerders als gebruikers
Projecten per niet-beheerdersgebruiker Maximaal 5.000 projecten waarvan één niet-beheerder als gebruiker deel kan uitmaken Maximaal 5.000 projecten waarvan één niet-beheerder als gebruiker deel kan uitmaken
5.000 projecten per niet-beheerder als gebruikers Maximaal 50 niet-beheerders die als gebruiker deel kunnen uitmaken van 5.000 projecten Maximaal 100 niet-beheerders die als gebruiker deel kunnen uitmaken van 5.000 projecten
Custom rol voor alle tenants 500 1.000
Custom rollen per gebruiker 100 500
Abonnementen 3000 3000
Abonnementen per implementatie 40 40
Blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp 50 50
Niet-blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp 50 50
Goedkeuringsbeleid 4500 4500
Pijplijnen 3000 5.000
ABX-acties - AWS Lambda- en Azure-functieproviders 1.000 2.000
ABX-acties - Provider op locatie 150 150
Actieve HCMP-waarschuwingen 70.000 70.000
Maximale RTT-latentie voor privé-eindpunten (ms) 300 300
Tabel 2. Maximumwaarden gelijktijdigheid
Actie Aanhoudende belasting voor normaal profiel Aanhoudende belasting voor XL-profiel

Inrichting van gelijktijdige blueprintresources, acties voor dag 2 voor implementaties, ingerichte resources, ABX-actie en vRO-werkstroom.

Extra aanvragen blijven in de wachtrij staan.

250 actieve aanvragen 750 actieve aanvragen
Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen 20/minuut 50/minuut
Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Meerdere plannen 19.000/uur 30.000/uur
Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Eén plan 3500/uur 6.000/uur