De volgende systeembronnen zijn vereist om vRealize Automation en VMware Identity Manager te installeren.

vRealize Easy Installer ondersteunt
  • vRealize Automation 8.0.0 en hoger.
  • vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0.0 en hoger
  • VMware Identity Manager 3.3.1 (alleen voor importeren) en hoger.
Opmerking: vRealize Automation 8 biedt geen ondersteuning voor geneste virtuele omgevingen, zoals ESX > ESX > vRA.
Vereisten vRealize Suite Lifecycle Manager VMware Identity Manager vRealize Automation
Normaal profiel Extra groot profiel
Totale schijfgrootte 78 GB 100 GB 246 GB (alleen voor installatie met één knooppunt) 246 GB (alleen voor installatie met één knooppunt)
Virtuele CPU 2 8 12 24
Geheugen-/RAM-grootte 6 GB 16 GB 42 GB 96 GB
Maximale netwerklatentie 5 ms tussen elk clusterknooppunt 5 ms tussen elk clusterknooppunt
Maximale opslaglatentie 20 ms voor elke I/O-schijfbewerking vanaf elk vRA-knooppunt 20 ms voor elke I/O-schijfbewerking vanaf elk vRA-knooppunt
Opmerking: De systeemvereisten voor vRA gelden voor omgevingen met één knooppunt. Vermenigvuldig de vereisten met 3 voor HA vRA-omgevingen met 3 knooppunten.

Zie de VMware-tool voor configuratiemaximalisatie voor meer informatie over configuratielimieten.

Hardwarevereisten

Specificaties voor Workspace ONE Access zijn gebaseerd op het aantal gebruikers in de directory's. Zie Vereisten voor systeem- en netwerkconfiguraties voor meer informatie.

Opmerking: Zie Hardwaregrootte bepalen voor Workspace ONE Access voor meer informatie over het aanpassen van de hardwaregrootte voor Workspace ONE Access via Lifecycle Manager.

Vereisten voor load balancers

De handleiding Load Balancing bevat informatie over deze configuraties:

  • NSX LB
  • F5 LB
  • Citrix NetScaler LB

Zie Load Balancing van vRealize Automation voor meer informatie.

Netwerkvereisten

vRealize Automation vereist:
  • Eén statisch IPv4- en netwerkadres
  • Bereikbare DNS-server, handmatig ingesteld
  • Geldige, volledig gekwalificeerde domeinnaam, handmatig ingesteld, die zowel voorwaarts als achterwaarts kan worden omgezet via de DNS-server

Vereisten voor poorten en protocollen

vRealize Automation is toegankelijk via poort 443. Poort 443 wordt beveiligd met een automatisch ondertekend certificaat dat tijdens de installatie wordt gegenereerd. Wanneer u een externe load balancer gebruikt, moet deze zijn ingesteld op poort 443. In de tabel vindt u een overzicht van de poorten en poortnummers die worden gebruikt voor vRealize Automation. Zie VMware-poorten en -protocollen voor meer informatie over poorten en protocollen voor vRealize Automation. Hier kunt u poortinformatie van verschillende VMware-producten op één dashboard bekijken en ook een offline kopie van de geselecteerde gegevens exporteren.

Protocol Poortnummer
TCP 80
TCP 443
TCP 2379
TCP 2380
TCP 6443
TCP 8008
TCP 10250
TCP 16000
TCP 20849
TCP 30333
TCP 30821
TCP 31090
UDP 500
UDP 4500
UDP 8285
ESP
AH
Tabel 1. Vereiste voor poorten voor product- en integratiecommunicatie
Product of integratie TCP-poortnummer
vRealize Automation-toepassing 5480, 443, 22
Toepassingen voor identiteitsbeheer 8443, 443,

9999, 9898, 9000, 9694 (Gebruik deze voor een cluster)

vCenter Server-instanties 443
ESXi-hostinstanties 443

Zie vRealize Suite Lifecycle Manager-poorten voor meer informatie