Voordat u SaltStack Config kunt gebruiken met uw vRealize Automation-omgeving, moet aan deze vereisten zijn voldaan.

Het gebruik van SaltStack Config met uw vRealize Automation-omgeving is optioneel.

Met SaltStack Config kunt u op elke schaal software inrichten, configureren en implementeren op uw virtuele machines met behulp van gebeurtenisgestuurde automatisering. U kunt SaltStack Config ook gebruiken om optimale, conforme softwarestatussen in uw hele omgeving te definiëren en af te dwingen. Zie SaltStack Config gebruiken in vRealize Automation voor meer informatie over SaltStack Config.

SaltStack Config gebruiken: