Voordat u naar vRealize Automation 8 kunt migreren, moet u een migratiebeoordeling uitvoeren.

U kunt alleen een migratiebeoordeling uitvoeren tegen uw bronomgeving en alle ingesloten vRealize Orchestrator-instanties om te bepalen of uw vRealize Automation 7-bronomgeving gereed is voor migratie. Deze migratiebeoordeling geeft een waarschuwing voor alle systeemobjecten en bijbehorende afhankelijkheden die niet klaar zijn voor migratie en gevolgen hebben voor uw migratieproces. Zie Overwegingen met betrekking tot vRealize Automation 8.

Nadat u een migratiebeoordeling hebt uitgevoerd, kunt u migreren om inhoud en configuratiegegevens van uw huidige vRealize Automation 7-bronomgeving te importeren in vRealize Automation 8.

Voordat u een migratiebeoordeling en migratie kunt uitvoeren, moet u de migratieassistentservice inschakelen.

De migratieassistentfunctie inschakelen:

  1. Nadat u een nieuwe vRealize Automation 8-instantie hebt geüpgraded en geïmplementeerd, navigeert u naar Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Selecteer de gebruiker, wijzig de rol in cloudbeheerder en in migratieservicebeheerder of -lezer. Voeg de migratiebeoordelingsservice toe.
  3. Meld de gebruiker af bij vRealize Automation 8.
  4. Meld de gebruiker aan bij vRealize Automation 8. De tegel voor de migratiebeoordeling moet dan zichtbaar zijn.