Als uw vRealize Automation-omgeving een geclusterde Workspace ONE Access-instantie gebruikt, maakt u een anti-affiniteitsregel en machinecluster om te zorgen voor een geschikte werkstroom voor hoge beschikbaarheid van vSphere.

Om de geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten te beschermen tegen een fout op hostniveau, configureert u een anti-affiniteitsregel om virtuele machines uit te voeren die op verschillende hosts in het standaardbeheercluster van vSphere bestaan. Nadat u een anti-affiniteitsregel heeft gemaakt, configureert u een VM-groep om de gewenste opstartvolgorde van machines te definiëren. Door een gedefinieerde opstartvolgorde voor machines te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat de hoge beschikbaarheid van vSphere de geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten in de juiste volgorde inschakelt voor uw omgeving.

Voor meer informatie over het configureren van anti-affiniteitsregels en een VM-groep raadpleegt u Een anti-affiniteitsregel en een VM-groep configureren voor een geclusterde Workspace ONE Access-instantie in de productdocumentatie voor VMware Cloud Foundation.

Overwegingen voor affiniteitsregel bij het upgraden van een vRealize Automation-release naar een andere

vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunt geen anti-affiniteitsregels voor vRealize Automation 8.x. Omdat vRealize Suite Lifecycle Manager door vRealize Easy Installer wordt gebruikt tijdens de vRealize Automation-upgrade en er geen specifieke volgorde is om vRealize Automation-knooppunten tijdens de upgrade in en uit te schakelen, kunnen er problemen optreden als de gebruikte volgorde conflicteert met affiniteitsregels die de volgorde bepalen waarin machines worden uitgeschakeld en ingeschakeld. Wanneer u vRealize Suite Lifecycle Manager of vRealize Easy Installer gebruikt om van de ene vRealize Automation-release naar de andere te upgraden, moet u affiniteitsregels uitschakelen voordat u de upgrade start.

Raadpleeg vRealize Automation installeren met vRealize Easy Installer in de productdocumentatie voor vRealize Automation voor informatie over het upgraden van één vRealize Automation naar een andere.