Wanneer een vRealize Automation-appliance in een configuratie met meerdere knooppunten en hoge beschikbaarheid (HA) is mislukt, moet u mogelijk het defecte knooppunt vervangen.

Voorzichtig: Voordat u doorgaat, raadt VMware u aan contact op te nemen met de technische ondersteuning om het HA-probleem op te lossen en te controleren of het probleem op één knooppunt is geïsoleerd.

Als de technische ondersteuning bepaalt dat het knooppunt moet worden vervangen, volgt u de volgende stappen.

 1. Maak in vCenter back-upmomentopnamen van elke appliance in de HA-configuratie.

  Neem geen geheugen voor de virtuele machine op in de back-upmomentopnamen.

 2. Sluit het defecte knooppunt af.
 3. Noteer het buildnummer van de vRealize Automation-software van het defecte knooppunt evenals de netwerkinstellingen.

  Noteer de FQDN, het IP-adres, de gateway, de DNS-servers en in het bijzonder het MAC-adres. Later wijst u dezelfde waarden toe aan het vervangende knooppunt.

 4. Het primaire databaseknooppunt moet een van de gezonde knooppunten zijn. Volg deze stappen:
  1. Meld u als root aan op de commandoregel van een gezond knooppunt.
  2. Zoek de naam van het primaire databaseknooppunt door het volgende commando uit te voeren.

   vracli status | grep primary -B 1

   Het resultaat moet lijken op dit voorbeeld, waarbij postgres-1 het primaire databaseknooppunt is.

   "Conninfo":
   "host=postgres-1.postgres.prelude.svc.cluster.local
   dbname=repmgr-db user=repmgr-db passfile=/scratch/repmgr-db.cred
   connect_timeout=10",
   "Role": "primary",
  3. Controleer of het primaire databaseknooppunt een gezonde status heeft door het volgende commando uit te voeren.

   kubectl -n prelude get pods -o wide | grep postgres

   Het resultaat moet lijken op dit voorbeeld, waarbij postgres-1 in de lijst wordt weergegeven als actief en gezond.

   postgres-1 1/1 Running 0 39h 12.123.2.14 vc-vm-224-84.company.com <none> <none>
   postgres-2 1/1 Running 0 39h 12.123.1.14 vc-vm-224-85.company.com <none> <none>
   Belangrijk: Als het primaire databaseknooppunt defect is, neemt u contact op met de technische ondersteuning in plaats van verder te gaan.
 5. Verwijder het defecte knooppunt vanuit de rootcommandoregel van het gezonde knooppunt.

  vracli cluster remove faulty-node-FQDN

 6. Gebruik vCenter om een nieuw, vervangend vRealize Automation-knooppunt te implementeren.

  Implementeer hetzelfde buildnummer van de vRealize Automation-software en pas de netwerkinstellingen van het defecte knooppunt toe. Voeg de FQDN, het IP-adres, de gateway, de DNS-servers en in het bijzonder het MAC-adres toe.

 7. Schakel het vervangende knooppunt in.
 8. Meld u als root aan op de commandoregel van het vervangende knooppunt.
 9. Controleer of de initiële opstartvolgorde is voltooid door het volgende commando uit te voeren.

  vracli status first-boot

  Zoek naar het bericht First boot complete.

 10. Neem vanaf het vervangende knooppunt deel aan het vRealize Automation-cluster.

  vracli cluster join primary-DB-node-FQDN

 11. Meld u als root aan op de commandoregel van het primaire databaseknooppunt.
 12. Implementeer de herstelde cluster door het volgende script uit te voeren.

  /opt/scripts/deploy.sh