vRealize Automation kan vRealize Operations Manager-gegevens alleen weergeven als er specifieke integraties aanwezig zijn. Voor de integraties moet u het adres en de verificatiegegevens voor aanmelden voor vRealize Automation, vRealize Operations Manager en vCenter opgeven.

Procedure

  1. Ga in vRealize Operations Manager naar Gegevensbronnen > Integraties en controleer of voeg uw vCenter-accountintegratie toe.
  2. Ga in Cloud Assembly naar Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en verifieer uw vCenter-account of voeg het toe.
    vRealize Operations Manager en vRealize Automation moeten met dezelfde vCenter zijn verbonden.
  3. Ga in vRealize Operations Manager naar Gegevensbronnen > Integraties en voeg de integratie van het vRealize Automation 8.x-adapteraccount toe.
  4. Ga in Cloud Assembly naar Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en voeg de vRealize Operations Manager-integratie toe.

    Voer het vRealize Operations Manager-adres in de volgende vorm in:

    https://operations-manager-IP-address-or-FQDN/suite-api

Volgende stappen

Klik in Cloud Assembly op Resources > Implementaties, selecteer een implementatie op uw vCenter en controleer of het tabblad Controleren wordt weergegeven.