U kunt Infoblox-specifieke eigenschappen gebruiken voor vRealize Automation-projecten die externe IPAM-integraties voor Infoblox bevatten.

De volgende Infoblox-eigenschappen zijn beschikbaar voor gebruik met uw Infoblox-IPAM-integraties in cloudsjabloonontwerpen en -implementaties. U kunt deze in vRealize Automation gebruiken om de toewijzing van IP-adressen tijdens de cloudsjabloonimplementatie verder te beheren. Het gebruik van deze eigenschappen is optioneel.

Opmerking:

Als u de Infoblox-invoegtoepassing 1.4 of lager gebruikt, overschrijft een algemene Infoblox-eigenschap een lokale Infoblox-eigenschap voor de eigenschappen dnsSuffix, dnsView, dnsEnabled en dhcpEnabled. De algemene eigenschap is van toepassing op alle NIC's.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar en opgenomen in de meest recente versie van de Infoblox-plug-in voor vRealize Automation. Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in vRealize Automation voor informatie over versies van de Infoblox-plug-in en waar de meest recente versie van de Infoblox-plug-in voor uw IPAM-integratie kan worden verkregen in vRealize Automation.

 • Infoblox.IPAM.createFixedAddress

  Met deze eigenschap kunt u een vaste adresrecord in Infoblox maken. Mogelijke waarden zijn True en False. Er wordt standaard een hostrecord gemaakt. De standaardwaarde is Onwaar.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView

  Met deze eigenschap kunt u een DNS-weergave gebruiken bij het maken van een hostrecord in Infoblox.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns

  Wanneer u een IP toewijst in Infoblox, kunt u met deze eigenschap ook een DNS-record maken. Mogelijke waarden zijn True en False. De standaardwaarde is Waar.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp

  U kunt deze optie instellen op True om de DHCP-configuratie voor het hostadres in te schakelen.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix

  Met deze eigenschap kunt u de DHCP-optie domain van een Infoblox-netwerk overschrijven met een nieuwe. Deze mogelijkheid is handig als op het Infoblox-netwerk de DHCP-optie domain niet is ingesteld of als de DHCP-optie domain moet worden overschreven. De standaardwaarde is null (lege tekenreeks)

  Wanneer u een externe IPAM-provider zoals Infoblox gebruikt, moet u een DNS-achtervoegsel opgeven wanneer u een machine inricht. Hoewel het DNS-achtervoegsel vereist is, kunt u het op een van de volgende manieren opgeven:
  • Geef het DNS-achtervoegsel op in het vSphere-netwerksubnet in vRealize Automation.
  • Geef de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix op in de code van de machineresource in de vRealize Automation-cloudsjabloon.

  Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven in de sectie Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix.

  Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix is alleen van toepassing als Infoblox.IPAM.Network.enableDns is ingesteld op True.

 • Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix

  U kunt deze eigenschap gebruiken om een NIC-indexachtervoegsel op te geven bij het genereren van een hostnaam.

  Hierdoor kunt u een machine inrichten met meer dan één NIC, zodat de hostnamen voor elke NIC worden onderscheiden door een aangepast achtervoegsel. Zoals u in het volgende voorbeeld ziet, kunt u een machine inrichten, bijvoorbeeld my-machine met 2 NIC's, zodat de hostnaam voor de eerste NIC het achtervoegsel -nic1 heeft en de andere het achtervoegsel -nic2 heeft.

  U kunt ook een DNS-achtervoegsel opgeven, zoals in het voorbeeld wordt weergegeven. De eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix wordt gebruikt met een waarde voor test.local zodat de eerste NIC de naam my-machine-nic1.test.local heeft en de andere de naam my-machine-nic2.test.local heeft.

  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix: test.local
     Infoblox.IPAM.Network0.hostnameNicSuffix: -nic1
     Infoblox.IPAM.Network1.hostnameNicSuffix: -nic2
     image: ubuntu
     flavor: small
     networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
       deviceIndex: 0
      - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
       deviceIndex: 1
   Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing
   Cloud_Network_2:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing

  Deze eigenschap is geïntroduceerd met Infloblox-invoegtoepassing versie 1.3. Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in vRealize Automation.

 • U kunt eigenschappen ook opgeven met behulp van een uitbreidbaarheidsabonnement.

  Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met vRealize Automation voor gerelateerde informatie over Infoblox-uitbreidbaarheidskenmerken voor dit toepassingsvoorbeeld.

Infoblox-eigenschappen gebruiken op verschillende machine-NIC's in een cloudsjabloon

De volgende Infoblox-eigenschappen kunnen een andere waarde ondersteunen voor elke machine-NIC in de cloudsjabloon:
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp
 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns
 • Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix
Als u bijvoorbeeld een andere Infoblox.IPAM.Network.dnsView-waarde wilt gebruiken voor elke NIC, gebruikt u voor elke NIC een Infoblox.IPAM.Network<nicIndex>.dnsView-vermelding. In het volgende voorbeeld ziet u verschillende waarden voor Infoblox.IPAM.Network.dnsView voor twee NIC's.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   Infoblox.IPAM.Network0.dnsView: default
   Infoblox.IPAM.Network1.dnsView: my-net
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
     deviceIndex: 0
    - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
     deviceIndex: 1
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing
 Cloud_Network_2:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing

De Infoblox-integratie maakt standaard een DNS-hostrecord in de standaard DNS-weergave in Infoblox. Als uw Infoblox-beheerder aangepaste DNS-weergaven heeft gemaakt, kunt u het standaard integratiegedrag overschrijven en een benoemde weergave opgeven met behulp van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView in het machineonderdeel. U kunt bijvoorbeeld de volgende eigenschap aan het Cloud_Machine_1-onderdeel toevoegen om een benoemde DNS-weergave in Infoblox op te geven.

 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   Infoblox.IPAM.Network.dnsView:<dns-view-name> 

Zie DNS Views in de Infoblox-productdocumentatie voor informatie over het configureren en gebruiken van DNS-weergaven. Zie Een cloudsjabloon definiëren en implementeren die gebruikmaakt van een bereiktoewijzing van een externe IPAM-provider in vRealize Automation voor voorbeelden in de Infoblox-integratiewerkstroom.

Infoblox-eigenschappen opgeven

U kunt een Infoblox-eigenschap opgeven met een van de volgende methoden in Cloud Assembly:
 • U kunt eigenschappen in een project opgeven met behulp van de sectie Custom eigenschappen op uw Infrastructuur > Beheer > Projecten-pagina. Met deze methode worden de opgegeven eigenschappen toegepast op alle machines die zijn ingericht in het bereik van dit project.
 • U kunt eigenschappen opgeven voor elk machineonderdeel in een cloudsjabloon. Voorbeeld van cloudsjablooncode die het gebruik van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView illustreert, wordt hieronder weergegeven:
  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     Infoblox.IPAM.Network.dnsView: default
     image: ubuntu
     cpuCount: 1
     totalMemoryMB: 1024
     networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
   Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing
     constraints: 
      - tag: mk-ipam-demo