Als u een gegevensrasterelement in een aangepast formulier gebruikt, kunnen de gegevens die in de tabel worden weergegeven, handmatig worden opgegeven.

Voorbeeld van opgegeven CSV-gegevens

In dit scenario is er een tabel met waarden die u in het aangepaste aanvraagformulier opgeeft. U geeft de gegevens in de tabel op als constante waardebron. De bron is gebaseerd op een CSV-gegevensstructuur waarbij de eerste rij de rasterkopteksten definieert. De kopteksten zijn de kolom-id's, gescheiden door een komma. Elke volgende rij bevat de gegevens die op elke rij van de tabel worden weergegeven.

 1. Voeg het algemene gegevensrasterelement toe aan het ontwerpcanvas.
 2. Selecteer het gegevensraster en geef de waarden op in het deelvenster Eigenschappen.
  Het deelvenster Eigenschappen voor het gegevensraster
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam Tekenreeks
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager Tekenreeks
  De CSV-waarden definiëren.
  username,employeeId,manager
  leonardo,95621,Farah
  vindhya,15496,Farah
  martina,52648,Nikolai
 3. Controleer of het gegevensraster de verwachte gegevens bevat in het aanvraagformulier.
  Gegevensraster in het aangepaste aanvraagformulier

Voorbeeld van externe bron

Dit voorbeeld maakt gebruik van het vorige voorbeeld, maar de waarden zijn gebaseerd op een vRealize Orchestrator-actie. Hoewel dit een voorbeeld van een eenvoudige actie is, kunt u gebruikmaken van een meer complexe actie waarbij u deze informatie uit een andere database of ander systeem ophaalt.

 1. Configureer in vRealize Orchestrator de actie getUserDetails met een array die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld.
  vRealize Orchestrator-actie om het gegevensraster voor een aangepast formulier in te vullen
  1. Voer op het tabblad Algemeen de naam getUserDetails in en geef een modulenaam op.
  2. Op het tabblad Script gebruikt u het volgende scriptvoorbeeld.
   return [{"username":"Fritz", "employeeId":6096,"manager":"Tom"}]
  3. Typ of selecteer Eigenschappen als type in het gebied Retourtype en klik op Array.
  4. Geef een versie op en sla de actie op.
 2. Voeg in Service Broker het gegevensraster toe en gebruik het tabblad Waarden om de kolommen van het gegevensraster met de volgende waarden te configureren.
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam Tekenreeks
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager Tekenreeks
 3. Selecteer Externe bron in de lijst Waardebron van de standaardwaarde.
 4. In Actie selecteren voert u getUserDetails in en selecteert u de actie die u in vRealize Orchestrator hebt gemaakt.
 5. Sla het formulier op.
 6. Verifieer de tabel in het aanvraagformulier in de catalogus.
  Gegevensraster ingevuld door vRealize Orchestrator-actie