Inhoudspakketten worden in Log Insight gehost en bevatten dashboards, uitgepakte velden, opgeslagen query's en waarschuwingen die zijn gerelateerd aan een specifiek product of een set logboeken. U kunt door de community ondersteunde inhoudspakketten installeren vanaf VMware Sample Exchange en andere inhoudspakketten vanaf de Content Pack Marketplace.

VMware vRealize Log Insight biedt geautomatiseerd logboekbeheer via aggregatie, analyses en zoekopdrachten, zodat operationele intelligence en zichtbaarheid voor het hele bedrijf in dynamische hybride cloudomgevingen mogelijk worden. Inhoudspakketten zijn invoegtoepassingen voor VMware vRealize Log Insight die vooraf gedefinieerde kennis van specifieke typen gebeurtenissen zoals logberichten bieden.

Als u een inhoudspakket wilt downloaden, gaat u via Log Insight naar Content Packs > Marketplace. U kunt ook inhoudspakketten importeren door te klikken op + Import Content Pack.

vRA 8.x-inhoudspakket

Het VMware vRealize Automation-inhoudspakket bevat een geconsolideerde samenvatting van logboekgebeurtenissen voor alle vRA-omgevingsonderdelen. Het bevat diverse dashboards die een algemeen overzicht, inzicht in fouten en bewerkingen en de algemene gezondheid van uw vRA-instantie bieden. Deze dashboards staan op het tabblad Dashboard samen met alle andere Log Insight-dashboards. Wanneer ze zijn geladen, kan het tot 30 seconden duren voordat de dashboards zijn gevuld met statistieken.

Opmerking: U kunt niet van een vRA 7.5+-inhoudspakket upgraden naar het vRA 8.3-inhoudspakket. U moet het vRA 8.3-inhoudspakket installeren. Eenmaal geïnstalleerd, werken de 8.3- en 7.5-inhoudspakketten afzonderlijk.

Dashboard met een lijst van dashboards in het vRA Content Pack

Het vRealize Automation-inhoudspakket bevat deze dashboards:

  • Algemeen - Overzicht: toont een overzicht van statistieken op hoog niveau voor vRA.
  • Algemeen - Problemen:
  • Service - Inrichting: toont problemen met betrekking tot de inrichtingsservice.
  • Service - Catalogus: toont problemen met betrekking tot de catalogusservice.
  • Service - EBS: toont problemen met betrekking tot de gebeurtenisbrokerservice.
  • Service - Cloudsjablonen: toont fouten en statistieken die zijn gerelateerd aan Cloud Assembly-cloudsjablonen, aangepaste resources en resourceacties.
  • Service - Goedkeuring: toont fouten en statistieken met betrekking tot goedkeuringen.
  • Infra - Gezondheid: toont wanneer pods in de loop van de tijd opnieuw worden gestart. Dit dashboard is essentieel om uitval te detecteren vanwege resourcelimieten.
  • Infra - Actieve ping: toont de URL voor de gezondheidscontrole in de loop van de tijd.

Elk dashboard bevat individuele widgets die een gerichtere analyse bieden. Klik op het informatiepictogram om te bekijken welk type analyse in elke widget wordt uitgevoerd.

Als vRealize Automation-beheerder kunt u deze algemene inhoudspakketwerkstroom volgen om fouten te identificeren en problemen op te lossen.

Werkstroom voor probleemoplossing voor Content Pack

Zie vRealize Automation 8.3+ Log Insight Content Pack en How do I configure log forwarding to vRealize Log Insight voor meer informatie over het vRealize Automation 8.3-inhoudspakket.