Als uw vRealize Automation-omgeving geclusterd is, kunt u een anti-affiniteitsregel en machinecluster maken om te zorgen voor een geschikte werkstroom voor hoge beschikbaarheid van vSphere.

Om de geclusterde vRealize Automation-knooppunten te beschermen tegen een fout op hostniveau, configureert u een anti-affiniteitsregel om virtuele machines uit te voeren die op verschillende hosts in het standaardbeheercluster van vSphere bestaan. Nadat u een anti-affiniteitsregel heeft gemaakt, configureert u een VM-groep om de gewenste opstartvolgorde van machines te definiëren. Door een gedefinieerde opstartvolgorde voor machines te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat de hoge beschikbaarheid van vSphere de geclusterde vRealize Automation-knooppunten in de juiste volgorde inschakelt voor uw omgeving.

Voor informatie over het configureren van anti-affiniteitsregels voor een managercluster raadpleegt u Anti-affiniteitsregels voor een algemeen managercluster in VMware Cloud Foundation maken in de productdocumentatie voor VMware Cloud Foundation.

Zie Anti-affiniteitsregels voor VM maken voor algemene informatie over het maken van anti-affiniteitsregels voor VM's.