Een beheerder kan de DNS-toewijzingen voor vRealize Automation bijwerken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de console voor een vRealize Automation-appliance met behulp van SSH of VMRC.
 2. Voer het volgende commando uit.
  vracli network dns set --servers DNS1,DNS2
 3. Controleer of de nieuwe DNS-servers correct op alle vRealize Automation-knooppunten zijn toegepast met het commando vracli network dns status.
 4. Voer de volgende reeks commando's uit om de vRealize Automation-services op alle clusterknooppunten af te sluiten.
  /opt/scripts/svc-stop.sh
  sleep 120
  /opt/scripts/deploy.sh --onlyClean
  
 5. Start de vRealize Automation-knooppunten opnieuw en wacht totdat deze volledig zijn gestart.
 6. Meld u aan bij elk vRealize Automation-knooppunt met SSH en controleer of de nieuwe DNS-servers worden weergegeven in /etc/resolv.conf.
 7. Voer het volgende commando uit op een van de vRealize Automation-knooppunten om de vRealize Automation-services te starten: /opt/scripts/deploy.sh

resultaten

De DNS-instellingen van vRealize Automation worden gewijzigd zoals opgegeven.