Maak een anti-affiniteitsregel om ervoor te zorgen dat elke vRealize Automation-appliance op een andere ESXi-host wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat als een ESXi-host mislukt, de vRealize Automation-appliance beschikbaar is en operationeel blijft op een of meer andere hosts.

 1. Meld u in een webbrowser aan bij het beheerdomein of het VI-workloaddomein vCenter op https://vcenter_server_fqdn/ui.
 2. Selecteer Menu > Hosts en clusters.
 3. Vouw vCenter Server > Datacenter in de inventaris uit.
 4. Selecteer de vRealize Automation-appliance of -appliances en klik op het tabblad Configureren.
 5. Selecteer VM-/hostregels en klik op Toevoegen.
 6. Voer de volgende regelgegevens in:
  • Naam - Voer een nieuwe regelnaam in.
  • Regel inschakelen - Schakel deze optie in.
  • Type - Selecteer Aparte virtuele machines.
  • Leden - Klik op Toevoegen, selecteer de vRealize Automation-appliance of -appliances en klik op OK.
 7. Klik op OK op de pagina VM-/hostregel maken.