Voordat u met Service Broker gaat werken, moet er bepaalde informatie beschikbaar zijn, zodat u verbinding kunt maken met uw openbare en privéclouds.

Gebruik deze checklist om u te helpen bij het instellen voordat u de service gebruikt.

Tabel 1.
Om het volgende te doen... U moet...
U registreren voor en aanmelden bij Service Broker

Een VMware-id.

Stel een My VMware-account in met uw zakelijke e-mailadres.

Verbinding maken met VMware Cloud Services

HTTPS-poort 443 open voor uitgaand verkeer met toegang via de firewall naar:

  • *.vmwareidentity.com
  • gaz.csp-vidm-prod.com
  • *.vmware.com
Een inhoudsbron voor VMware Cloud Templates toevoegen U kunt Cloud Assembly-cloudsjablonen vanaf een gekoppelde instantie importeren.
  • Projecten - Weten wie een lid is van welke projecten in Cloud Assembly. Projecten bepalen wie de geïmporteerde cloudsjablonen kan zien.
Een Amazon CloudFormation-sjabloonbron toevoegen U kunt Amazon CloudFormation-sjablonen importeren die zijn opgeslagen in Amazon S3-buckets.
  • Projecten - Weten wie een lid is van welke projecten in Cloud Assembly. Projecten bepalen wie de geïmporteerde sjablonen kan zien.
  • Bucketnaam - U moet de naam weten van de Amazon S3-buckets waarin de Amazon CloudFormation-sjablonen zijn opgeslagen.
  • Buckettoegangssleutel en geheime sleutel: als u sjablonen toevoegt uit privébuckets, moet u de sleutels weten.
  • Implementatiedoelaccounts en -regio's: u moet de cloudaccounts en regio's weten die zijn geconfigureerd in Cloud Assembly waarop de sjablonen worden geïmplementeerd.
Een Amazon Web Services-cloudaccount toevoegen als een doelregio wanneer u een sjabloon implementeert Geef een hoofdgebruikersaccount op met bevoegdheden voor lezen en schrijven.
  • 20-cijferige toegangssleutel-id en de bijbehorende geheime toegangssleutel.