Als cloudbeheerder die DevOps-team ondersteunt, gebruikt u Service Broker om een catalogus met resources te leveren die uw ontwikkelaars gebruiken om ontwikkelings-, test- en productieomgevingen te maken.

Naast de volgende voorstellen kunt u rollen aan uw gebruikers toewijzen. Zie vRealize Automation beheren.

Voor meer informatie over...

Zie in VMware Service Broker gebruiken en beheren...

CloudFormation-sjablonen en andere catalogusitems importeren.

Service Broker instellen voor uw organisatie

Catalogusitems aanvragen.

Hoe werk ik met de catalogus

Problemen oplossen met mislukte implementaties.

Wat kan ik doen als een Service Broker-implementatie mislukt