U kunt een ZIP-pakket maken dat het script en de afhankelijkheden van Node.js bevat die door uw Cloud Assembly-uitbreidbaarheidsacties worden gebruikt.

Er zijn twee methoden om het script voor uw uitbreidbaarheidsacties te bouwen:

 • Uw script rechtstreeks in de editor voor uitbreidbaarheidsacties in Cloud Assembly schrijven.
 • Uw script in uw lokale omgeving maken en dit, met alle relevante afhankelijkheden, toevoegen aan een ZIP-pakket.

Door een ZIP-pakket te gebruiken, kunt u een aangepaste vooraf geconfigureerde sjabloon maken van actiescripts en afhankelijkheden die u kunt importeren in Cloud Assembly voor gebruik in uitbreidbaarheidsacties.

Daarnaast kunt u een ZIP-pakket gebruiken in scenario's waarin modules die zijn gekoppeld aan afhankelijkheden in uw actiescript niet kunnen worden omgezet door de Cloud Assembly-service, bijvoorbeeld wanneer uw omgeving geen internettoegang heeft.

U kunt ook pakketten gebruiken om uitbreidbaarheidsacties te maken die meerdere Node.js-scriptbestanden bevatten. Het gebruik van meerdere scriptbestanden kan nuttig zijn voor het organiseren van de structuur van uw uitbreidbaarheidsactiecode.

Procedure

 1. Maak een map voor uw actiescript en afhankelijkheden op uw lokale machine.
  Bijvoorbeeld: /home/user1/zip-action.
 2. Voeg uw Node.js-hoofdactiescript(s) toe aan de map.
  Bijvoorbeeld: /home/user1/zip-action/main.js.
 3. (Optioneel) Voeg alle afhankelijkheden voor uw Node.js-script toe aan de map.
  1. Maak een package.json-bestand met afhankelijkheden in uw scriptmap. Zie Creating a package.json file en Specifying dependencies and devDependencies in a package.json file.
  2. Open een opdrachtregelshell.
  3. Navigeer naar de map die u hebt gemaakt voor het actiescript en de afhankelijkheden.
   cd /home/user1/zip-action
  4. Installeer uw package.json-bestand in de scriptmap door de volgende opdracht uit te voeren:
   npm install --production
   Opmerking: Met deze opdracht maakt u een node_modules-directory in uw map.
 4. Selecteer in de toegewezen map uw scriptelementen en, indien van toepassing, uw node_modules-directory en comprimeer deze in een ZIP-pakket.
  Opmerking: Zowel uw script- als afhankelijkheidselementen moeten worden opgeslagen op het rootniveau van het ZIP-pakket. Wanneer u het ZIP-pakket in een Linux-omgeving maakt, kan er een probleem optreden waarbij de inhoud van het pakket niet op het rootniveau is opgeslagen. Als u dit probleem ondervindt, maakt u het pakket door de zip -r-opdracht uit te voeren in uw opdrachtregelshell.
  cd your_script_and_dependencies_folder
  zip -r ../your_action_ZIP.zip *

Volgende stappen

Gebruik het ZIP-pakket om een uitbreidbaarheidsactiescript te maken. Zie Hoe maak ik uitbreidbaarheidsacties.