Uw Cloud Assembly-sjablooncode kan een bestaande, geïmplementeerde schijf koppelen aan een nieuw gemaakte machine.

Gebruik het volgende codevoorbeeld voor een cloudsjabloon als richtlijn.

formatVersion: 1
inputs:
 disk:
  type: string
  $data: /data/availableDisks?resourceType=Cloud.Volume
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   attachedDisks: 
    - source: ${input.disk}

De gemarkeerde regel is een API-aanroep waarin de schijven worden weergegeven die beschikbaar zijn voor bijlagen, schijven die niet aan een machine zijn gekoppeld.

Met de parameter resourceType kan Cloud Assembly beschikbare schijven op basis van het cloudaccounttype weergeven.

Cloud.Volume Schijven in elke cloud die u heeft toegevoegd
Cloud.vSphere.Disk Alleen vSphere-schijven
Cloud.AWS.Volume Alleen Amazon Web Services-schijven (AWS)
Cloud.Azure.Disk Alleen Microsoft Azure-schijven
Cloud.GCP.Disk Alleen Google Cloud Platform-schijven (GCP)

Wanneer u deze functie gebruikt, is er geen ontwerpcanvasonderdeel voor de bestaande schijf die u koppelt. Hoewel er geen onderdeel op het ontwerpcanvas is, wordt de gekoppelde schijf weergegeven onder het opslaggedeelte van de geïmplementeerde machine en op het tabblad Resources.