Cloud Assembly ondersteunt integratie met diverse soorten of Git-opslagplaatsen, zodat u VMware Cloud Templates en actiescripts onder broncontrole kunt beheren. Deze functie vereenvoudigt de controle en verantwoording van processen rond implementatie.

Cloud Assembly ondersteunt verschillende soorten Git-integratie, zoals beschreven in de volgende lijst. Elk van deze opties is een afzonderlijke integratie.

 • GitHub-cloud, GitHub Enterprise op locatie
 • GitLab-cloud, GitLab Enterprise op locatie
 • BitBucket op locatie

U moet over een geschikte lokale Git-opslagplaats beschikken die is geconfigureerd met toegang voor alle aangewezen gebruikers om een Git-integratie met Cloud Assembly in te stellen. U moet ook cloudsjablonen in een specifieke structuur opslaan, zodat ze kunnen worden gedetecteerd door Git. Om een integratie met GitLab of GitHub te maken, selecteert u Infrastructuur > Verbindingen > Integraties in Cloud Assembly en maakt u de juiste keuze. U hebt de URL en het token voor de doelopslagplaats nodig.

Wanneer Git-integratie is geconfigureerd met een bestaande opslagplaats, worden alle cloudsjablonen die zijn gekoppeld aan geselecteerde projecten beschikbaar voor bevoegde gebruikers. U kunt deze sjablonen gebruiken met een bestaande implementatie of als basis voor een nieuwe implementatie. Wanneer u een project toevoegt, moet u bepaalde eigenschappen selecteren die betrekking hebben op waar en hoe dit in Git wordt opgeslagen.

U kunt acties rechtstreeks vanuit Cloud Assembly opslaan in een Git-opslagplaats. U kunt versies van actiescripts direct in Git maken of u kunt versies in Cloud Assembly maken. Als u een versie van een actie in Cloud Assembly maakt, wordt deze automatisch in Git opgeslagen als een versie. Cloudsjablonen zijn iets ingewikkelder, omdat u deze niet rechtstreeks vanuit Cloud Assembly kunt toevoegen aan een Git-integratie. U moet deze rechtstreeks in een Git-instantie opslaan en vervolgens kunt u deze uit Git ophalen wanneer u met de beheerpagina voor cloudsjablonen in Cloud Assembly werkt.

Voordat u begint

U moet uw cloudsjablonen maken en opslaan in een specifieke structuur, zodat deze kunnen worden gedetecteerd door GitLab of GitHub.

 • Configureer en bewaar cloudsjablonen die met GitLab moeten worden geïntegreerd op de juiste manier. Alleen geldige sjablonen worden geïmporteerd in GitLab.
  • Maak een of meer aangewezen mappen voor de cloudsjablonen.
  • Alle cloudsjablonen moeten worden opgeslagen in blueprint.yaml-bestanden.
  • Zorg ervoor dat de eigenschappen name: en version: bovenaan uw sjablonen staan.
 • Extraheer een API-sleutel voor de betreffende opslagplaats. In uw Git-account selecteert u uw aanmeldnaam in de rechterbovenhoek en klikt u op Ontwikkelaarsinstellingen. Ga naar Persoonlijke toegangstokens en geef uw token een naam en stel een vervaldatum in. Selecteer vervolgens API en maak het token. Kopieer de resulterende waarde en sla deze op.

De volgende richtlijnen moeten in acht worden genomen voor alle cloudsjablonen die worden gebruikt met een Git-integratie.

 • Elke cloudsjabloon moet zich in een afzonderlijke map bevinden.
 • Alle cloudsjablonen moeten de naam blueprint.yaml krijgen.
 • Alle YAML-bestanden voor cloudbestanden moeten de velden name en version gebruiken.
 • Alleen geldige cloudsjablonen worden geïmporteerd.
 • Als u een conceptcloudsjabloon bijwerkt die is geïmporteerd uit Git en de inhoud ervan verschilt van de inhoud in de hoofdversie, wordt het concept in de volgende synchronisaties niet bijgewerkt en wordt een nieuwe versie gemaakt. Als u een sjabloon wilt bijwerken en ook verdere synchronisaties vanuit Git wilt toestaan, moet u na de laatste wijzigingen een nieuwe versie maken.