In multitenancy omgevingen kunnen klanten de toewijzing van resources per tenant beheren met behulp van virtuele privézones (VPZ's).

In vRealize Automation 8.x kunnen klanten multitenancy omgevingen configureren met behulp van VMware Lifecycle Manager en Workspace ONE Access. Met deze tools kunnen gebruikers multitenancy instellen en tenants maken en configureren. Nadat tenants zijn geconfigureerd, kunnen providerbeheerders virtuele privézones in Cloud Assembly maken en kunnen ze vervolgens zones aan tenants toewijzen via de Cloud Assembly-functionaliteit Tenants beheren.

Multitenancy is gebaseerd op de hieronder beschreven coördinatie en configuratie van drie verschillende VMware-producten:
  • Workspace ONE Access: dit product biedt de infrastructurele ondersteuning voor multitenancy en de Active Directory-domeinverbindingen waarmee het gebruikers- en groepsbeheer binnen tenantorganisaties wordt geregeld.
  • vRealize Suite Lifecycle Manager: met dit product kunt u tenants maken en configureren voor ondersteunde producten, zoals vRealize Automation. Daarnaast hebt u hiermee een beperkt aantal mogelijkheden voor certificaatbeheer.
  • vRealize Automation: providers en gebruikers melden zich aan bij vRealize Automation om toegang te krijgen tot tenants waarin ze implementaties maken en beheren.

Wanneer u multitenancy configureert, moeten gebruikers bekend zijn met alle drie de producten en bijbehorende documentatie.

Zie het volgende voor meer informatie over het werken met vRealize Suite Lifecycle Manager en Workspace ONE Access.