U gebruikt de ontwerppagina om Cloud Assembly-sjabloonspecificaties te maken voor de machines en toepassingen die u wilt inrichten.

De ontwerppagina gebruiken

Als u een nieuwe cloudsjabloon wilt maken, gaat u naar Ontwerp > Cloudsjablonen. Klik vervolgens op Nieuw van > Leeg canvas.

  1. Zoek resources.
  2. Sleep resources naar het canvas.
  3. Verbind resources.
  4. Configureer resources door de cloudsjablooncode te bewerken.
Ontwerppagina

Selecteer de gewenste resources en sleep deze naar het canvas.

De beschikbare resources worden links op de ontwerppagina weergegeven.

Cloudonafhankelijke resources

U kunt cloudonafhankelijke resources naar elke cloudleverancier implementeren. Tijdens het inrichten worden in de implementatie cloudspecifieke resources gebruikt die overeenkomen. Als u bijvoorbeeld verwacht dat een cloudsjabloon voor zowel AWS- als vSphere-cloudzones wordt geïmplementeerd, gebruikt u cloudonafhankelijke resources.

Cloudleveranciersresources

Leveranciersresources, zoals specifieke resources voor Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform of VMware vSphere, kunnen alleen worden geïmplementeerd in overeenkomende AWS-, Azure-, GCP- of vSphere-cloudzones.

U kunt cloudonafhankelijke resources toevoegen aan een cloudsjabloon die cloudspecifieke resources voor een bepaalde leverancier bevat. Houd er rekening mee wat de cloudzones van het project in termen van de leverancier ondersteunen.

Resources voor configuratiebeheer

Resources voor configuratiebeheer zijn afhankelijk van uw geïntegreerde applicaties. Een Puppet-resource kan bijvoorbeeld de configuratie van de andere resources controleren en afdwingen.

Resources verbinden

Gebruik de grafische besturingselementen van het Cloud Assembly-ontwerpcanvas om de resources met elkaar te verbinden.

Alleen compatibele resources kunnen met elkaar worden verbonden. Bijvoorbeeld:

  • Een load balancer verbinden met een cluster van machines.
  • Een machine verbinden met een netwerk.
  • Externe opslag verbinden met een machine.
Belangrijk:

Voor een connector met ononderbroken lijn moeten de twee resources in dezelfde cloudzone zijn geïmplementeerd. Als u conflicterende beperkingen aan de resources toevoegt, kan de implementatie mislukken.

U kunt bijvoorbeeld geen verbonden resources implementeren waar beperkingstags de plaatsing van één resource in een zone in us-west-1 en de andere resource in een zone in us-east-1 afdwingen.

Ononderbroken of onderbroken pijlen geven alleen een afhankelijkheid aan, geen verbinding. Zie Bindingen en afhankelijkheden maken tussen resources in Cloud Assembly voor meer informatie over afhankelijkheden.

Als u een verbinding wilt maken, moet u de rand van een resource aanwijzen om de verbindingsballon weer te geven. Klik vervolgens op de ballon, sleep deze naar de doelresource en laat deze vervolgens los.

In de code-editor wordt extra code voor de bronresource weergegeven in de doelresourcecode.

Resources verbinden

In de afbeelding zijn de SQL-machine en het privénetwerk verbonden en dus moeten ze in dezelfde cloudzone zijn geïmplementeerd.

Cloudsjablooncode bewerken

Met de code-editor kunt u code direct typen, knippen, kopiëren en plakken. Als u zich niet prettig voelt bij het bewerken van code, selecteert u een resource in het ontwerpcanvas, klikt u op het tabblad Eigenschappen van de code-editor en voert u daar waarden in. De eigenschapswaarden die u invoert, worden in de code weergegeven, alsof u ze direct heeft ingevoerd.

Cloudsjablooncode-editor en tabblad Eigenschappen

Merk op dat u code uit een cloudsjabloon kunt kopiëren en in een andere kunt plakken.