Cloud Assembly-prijskaarten helpen cloudbeheerders om het prijsbeleid te definiëren en toe te wijzen voor de financiële impact van uw individuele implementaties om u te helpen bij het beheren van resources.

Opmerking: Voor de goede werking van prijzen in omgevingen met meerdere tenants moet u een afzonderlijke vRealize Operations Manager-instantie hebben voor elke vRealize Automation-tenant.
Prijskaarten bepalen de tarieven voor een prijsbeleid. Het prijsbeleid kan vervolgens aan specifieke projecten worden toegewezen om een totaalprijs te definiëren. Nadat u een vRealize Operations Manager- of CloudHealth-eindpunt heeft gemaakt, is er een vooraf gedefinieerde standaardtariefkaart beschikbaar met kosten die overeenkomen met de prijsconfiguratie op het tabblad Infrastructuur > Prijskaarten. U kunt prijskaarten maken die van toepassing zijn op alleen projecten of op cloudzones. Alle nieuwe prijskaarten worden standaard toegepast op projecten.
Opmerking: Als u de instelling Alle prijskaarten worden toegepast op wijzigt, worden alle bestaande prijskaarttoewijzingen verwijderd. Als het vRealize Operations Manager-eindpunt wordt verwijderd uit Cloud Assembly, worden ook alle prijskaarten en toewijzingen verwijderd.

De prijs van een implementatie in de loop van de tijd wordt op zowel de implementatiekaart als op het project weergegeven als de prijs van maand tot heden, die aan het begin van elke maand opnieuw wordt ingesteld op nul. De kostenspecificaties van het onderdeel zijn beschikbaar in de implementatiedetails. Als u deze informatie op het niveau van de implementatie opgeeft, informeert u de cloudbeheerder, maar helpt u ook leden meer inzicht te krijgen in de impact van hun werk op budgetten en ontwikkeling op lange termijn.

U kunt ervoor kiezen de prijsinformatie van gebruikers in Cloud Assembly en Service Broker weer te geven door de knop Prijsinformatie weergeven te selecteren. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de prijsinformatie verborgen voor Cloud Assembly- en Service Broker-gebruikers.

Hoe wordt de prijs berekend?

De oorspronkelijke prijs die u ziet op het niveau van de implementatie voor uw berekenings- en opslagresources, zijn gebaseerd op standaardbenchmarktarieven uit de sector en worden vervolgens berekend in de loop van de tijd. Het tarief wordt op hosts toegepast en de service berekent de CPU- en geheugentarieven. De server berekent de prijs elke 6 uur opnieuw.

Nieuwe beleidsregels, toewijzingen en prijzen vooraf worden vastgesteld tijdens de volgende gegevensverzamelingscyclus. De gegevensverzamelingscyclus wordt standaard elke 5 minuten uitgevoerd. Het kan 6 uur duren voordat nieuwe beleidsregels of wijzigingen in projecten en implementaties zijn bijgewerkt.

Hoe schat ik de prijs van al mijn implementaties en projecten?

Voordat u een catalogusitem implementeert, kunt u de 'prijs vooraf' als prijsraming voor uw implementatie gebruiken. Als u de prijs in Cloud Assembly wilt weergeven, moet u een vRealize Operations Manager-integratie-eindpunt hebben geconfigureerd met prijscalculatie ingeschakeld en valuta vooraf ingesteld.

Er wordt een voorbeeld van de pagina Raming van dagprijs voor een vSphere-machine en de opslagschijf weergegeven met een raming van de dagprijs van 0,54 dollar.

Voor een prijsschatting vooraf is de grootte van de opstartschijf per VM altijd 8 GB.

De 'prijs vooraf' van een implementatie is een dagelijkse prijsschatting, gebaseerd op de toewijzing van een resource, voor een bepaald catalogusitem voordat het wordt geïmplementeerd. Nadat een catalogusitem is geïmplementeerd, kunt u de maand-tot-datum-prijs weergeven als een samenvoeging van de 'prijs vooraf' op de tabbladen Implementatie en Infrastructuur > Projecten. Prijscalculatie vooraf wordt ondersteund voor privécloudresources zoals vSphere-machine en vSphere-schijf, Cloud Assembly-catalogusitems en cloudonafhankelijke items met vCenter geconfigureerd voor privécloud.

Opmerking: Prijscalculatie vooraf wordt niet ondersteund voor publieke cloudresources, of privécloudresources van niet- vSphere-machines of -schijven.

Om de kosten van uw implementatie te schatten, selecteert u in de catalogus een catalogusitem en klikt u Aanvragen > Berekenen. Als de prijs acceptabel is, klikt u op Verzenden.

U kunt de prijskaarten voor projecten gebruiken om de totale prijs van al uw projecten te schatten.

Om de kosten van een project te schatten, klikt u op de pagina Infrastructuur > Prijskaart naast Alle prijskaarten worden toegepast op op Bewerken en selecteert u Projecten.

Als u de instelling Alle prijskaarten worden toegepast op wijzigt, worden alle bestaande prijskaarttoewijzingen verwijderd. Maak prijskaarten en -toewijzingen met behulp van een op kosten gebaseerde benadering.