U kunt een SaltStack Config-integratie maken om toegang te krijgen tot de SaltStack Config-service, en SaltStack Config-objecten en -acties gebruiken in vRealize Automation.

Met vRealize Automation SaltStack Config kunt u op elke schaal software inrichten, configureren en implementeren op uw virtuele machines met behulp van gebeurtenisgestuurde automatisering. U kunt ook SaltStack Config gebruiken om optimale, conforme softwarestatussen in uw hele omgeving te definiëren en af te dwingen.

Installatie

Voordat u SaltStack Config met vRealize Automation integreert, moet u deze eerst in uw omgeving installeren. Zie SaltStack Config installeren en configureren voor meer informatie.

Overwegingen

Geïntegreerde vRealize Automation SaltStack Config is beschikbaar voor vRealize Automation met de volgende voorwaarden:
 • De SaltStack Config-integratie is tijdens de installatie gekoppeld aan een specifieke host.
 • vRealize Automation biedt momenteel geen ondersteuning voor multitenancy voor SaltStack Config.
 • De vRealize Automation-tenant kan één SaltStack Config-integratie en één Salt-master ondersteunen. De Salt-master kan meerdere minions ondersteunen.
 • Voordat u een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation kunt verwijderen, moet u alle bestaande implementaties verwijderen die de SaltStack Config-integratie gebruiken.

Vereisten

 • Controleer of u vRealize Automation-beheerdersreferenties en SaltStack Config-beheerdersreferenties (toegang op rootniveau) hebt.

  U hebt vRealize Automation-beheerdersreferenties en SaltStack Config-beheerdersreferenties (toegang op rootniveau) nodig om een SaltStack Config-integratie te maken.

  U hebt ook SaltStack Config-beheerdersreferenties nodig om de SaltStack Config-service te openen en met deze service te werken.

  U gebruikt vRealize Automation-verificatiegegevens om toegang te krijgen tot vRealize Automation- en SaltStack Config-verificatiegegevens voor toegang tot SaltStack Config.

  Zie de handleiding SaltStack Config installeren en configureren voor meer informatie over SaltStack Config-beheerdersreferenties.

 • Controleer of de SaltStack Config-service is geïnstalleerd.
 • Controleer of de Salt-master die moet worden gebruikt in de SaltStack Config-integratie de hoofdplug-in bevat.
 • Controleer of u de rol van SaltStack Config-servicebeheerder in vRealize Automation hebt. Zie Wat zijn de vRealize Automation-gebruikersrollen.
 • Controleer of u de rol van Cloud Assembly-servicebeheerder in vRealize Automation hebt. Zie Organisatie- en servicegebruikersrollen in vRealize Automation.

Een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation configureren

Nadat u SaltStack Config voor vRealize Automation heeft geïnstalleerd, kunt u de integratie in Cloud Assembly configureren.

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties in Cloud Assembly en klik op Integratie toevoegen.
 2. Selecteer het SaltStack Config-integratietype.

  Integratietypen in Cloud Assembly

 3. Vul het formulier in.

  Formulier om een nieuwe integratie in Cloud Assembly te maken

  1. Voer een naam in voor de integratie.
  2. (Optioneel) Geef een beschrijving voor de integratie op.
  3. Voer de hostnaam voor de SaltStack Config-server in.
  4. Geef de uitvoeringsomgeving op voor de SaltStack Config-integratie.

   Als u de eigenschap saltConfiguration gebruikt om minions te implementeren en statusbestanden toe te passen op uw virtuele machines, hoeft u geen uitvoeringsomgeving te configureren. Het wordt echter aanbevolen dat u uw cloudsjablonen bijwerkt om de SaltStack Config-resource te gebruiken. De eigenschap saltConfiguration is nu verouderd. U kunt de eigenschap saltConfiguration nog wel in uw cloudsjablonen gebruiken, maar SaltStack Config-integratiefuncties zijn beperkt.

   Als u de SaltStack Config-resource gebruikt om minions te implementeren en statusbestanden toe te passen op uw virtuele machines, selecteert u de uitvoeringsomgeving embedded-ABX-onprem.

  5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de SaltStack Config-beheerder in die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de opgegeven host.
  6. Klik op Valideren om uw beheerderstoegang tot de host van de SaltStack Config-integratie te bevestigen.

   Als de validatie mislukt, controleert u of u de juiste hostnaam en gebruikersnaam en het juiste wachtwoord heeft ingevoerd.

  7. Klik op Opslaan.

Toegang tot uw SaltStack Config-integratie

Nadat u het SaltStack Config-integratiepunt heeft opgeslagen, kunt u de SaltStack Config-integratieservice openen.

 1. Als u SaltStack Config heeft geïmplementeerd via vRealize Suite Lifecycle Manager, kunt u op de servicetegel in de vRealize Automation-serviceconsole klikken om de integratie te openen en toegang te krijgen tot de host.

  SaltStack Config-servicetegel

  Als u een standalone installatie van SaltStack Config heeft uitgevoerd, kunt u de service openen met behulp van uw SaltStack Config-hostnaam.

 2. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden bij SaltStack Config, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord als SaltStack Config-beheerder in.

Als u wijzigingen in de integratie wilt aanbrengen, selecteert u Infrastructuur > Verbindingen > Integraties, selecteert u de beschikbare SaltStack Config-integratietegel en klikt u op Openen.

SaltStack Config-integratie configureren

De hostnaam kan niet worden gewijzigd nadat u de integratie heeft geconfigureerd. U kunt alleen de naam, beschrijving, uitvoeringsomgeving en verificatiegegevens voor de integratie bewerken.

Schermafbeelding van SaltStack Config-integratie in Cloud Assembly

Wat volgt?

SaltStack Config is een standalone product dat u kunt integreren met en gebruiken in vRealize Automation.

 • In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de SaltStack Config-resource toevoegt om minions te installeren op virtuele machines in uw Cloud Assembly-implementaties.