Als cloudbeheerder kunt u waarden instellen die bepalen hoe resources worden toegewezen voor implementaties voor uw gehele organisatie.

Hoewel u plaatsingsbeleid in cloudzones en in projecten kunt gebruiken om de distributie van belasting tijdens het implementeren te beheren, worden de hier weergegeven methoden gebruikt om overtoewijzing te voorkomen en limieten op organisatieniveau in te stellen.

Wat moet u eerst doen

Voorkom overtoewijzing geheugen

Sommige systemen stellen u in staat om resources te implementeren, zelfs als de host of het cluster onvoldoende resources heeft. U implementeert bijvoorbeeld een virtuele machine, maar u kunt deze niet inschakelen vanwege een gebrek aan opslag of geheugen.

Om te voorkomen dat u resources implementeert die u niet kunt inschakelen, kunt u de configuratie-eigenschap van de PREVENT_COMPUTE_MEMORY_OVERALLOCATION instellen op WAAR. Deze wijziging zorgt ervoor dat vRealize Automation bijhoudt hoeveel geheugen wordt toegewezen op elke host of cluster. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om te voorkomen dat hosts of clusters volledig worden gebruikt, zodat overtoewijzing wordt voorkomen. Het toegewezen geheugen wordt berekend door alle beheerde virtuele machines in de host of cluster bij elkaar op te tellen. Gedetecteerde virtuele machines die nog niet zijn ge-onboard.

Dit is een algemene eigenschap.

 1. Ga naar https://<your_vRA_URL>/iaas/api/swagger/ui/#/Property/patchConfigurationProperty om de eigenschap toe te voegen.
 2. Klik op Proberen.
 3. Voer waar in voor de value.
 4. Voer PREVENT_COMPUTE_MEMORY_OVERALLOCATION in voor de key.
 5. Klik op Uitvoeren.

Als u deze preventieve eigenschap opnieuw wilt instellen en overallocatie wilt toestaan, stelt u de waarde in op niet waar.

Geheugentoewijzingslimieten instellen

U kunt een percentagewaarde instellen die wordt gebruikt als maximale hoeveelheid geheugen voor een host of cluster. Deze waarde is de toewijzingslimiet. U kunt een behoudende waarde van minder dan 100% instellen. U kunt ook een waarde van meer dan 100% instellen als u weet hoe uw resources zijn toegewezen en u de limiet wilt verfijnen.

U hebt bijvoorbeeld een host of cluster met 100 GB aan totaalgeheugen en u stelt de waarde in op 50%. vRealize Automation gaat er vanuit dat de host 50 GB aan totaalgeheugen heeft. Of u kunt de waarde instellen op 120%. vRealize Automation gaat er vervolgens vanuit dat de host 120 GB aan geheugen heeft.

U kunt een algemene eigenschap en een host- of clusterspecifieke eigenschap instellen. Elke host- of clusterspecifieke waarde-instelling heeft voorrang op de algemene instelling. Dit stelt u in staat om een algemene standaardwaarde in te stellen en vervolgens een meer verfijnde waarde voor bepaalde hosts of clusters in te stellen.

De algemene limiet instellen:

 1. Als u de eigenschap wilt toevoegen, gaat u naar https://<your_vRA_URL>/iaas/api/swagger/ui/#/Property/patchConfigurationProperty.
 2. Klik op Proberen.
 3. Voer value50 in voor de .
 4. Voer DEFAULT_MAX_ALLOWED_COMPUTE_MEMORY_ALLOCATION_PERCENT in als key.
 5. Klik op Uitvoeren.

Een host- en clusterlimiet instellen:

 1. Als u de host- of cluster-ID wilt ophalen waarnaar in de API wordt verwezen als materiaalcomputers, gaat u naar https://<your_vRA_URL>/iaas/api/swagger/ui/#/Fabric%20Compute/getFabricComputes en klikt u op Probeer het uit.
 2. Zoek en kopieer de ID voor de host of cluster waarop u de limiet wilt toepassen.
 3. Ga naar https://<your_vRA_URL>/iaas/api/swagger/ui/#/Fabric%20Compute/updateFabricCompute om de eigenschap toe te voegen.
 4. Klik op Proberen.
 5. Voer de host- of cluster-ID in die u heeft opgehaald met behulp van de opdracht Ophalen.
 6. Voer de eigenschap en de waarde in.

  Bijvoorbeeld "maximumAllowedMemoryAllocationPercent": 120

 7. Klik op Uitvoeren.