Deze procedure beschrijft hoe u vRealize Automation instelt voor gebruik met een hybride selfservicecloudomgeving met een VMware-oplossing in de Oracle Cloud, zodat u vRealize Automation-workloads in deze omgevingen kunt gebruiken.

vRealize Automation ondersteunt een verbinding met de VMware-oplossing in de Oracle Cloud (OCVS) om VMware-workloads te verplaatsen en in de Oracle Cloud uit te voeren. OCVS is door Google gemaakt om de interface met VMware-omgevingen te ondersteunen.

Het gebruik van OCVS is goed gedocumenteerd door Google. U vindt de documentatie hier:

Als u OCVS wilt gebruiken, moet u zowel vCenter- als NSX-T-cloudaccounts instellen. Zie de volgende documentatie voor het instellen van deze cloudaccounts:

In de volgende procedure worden de stappen op hoog niveau uiteengezet om uw omgeving zo te configureren dat u vRealize Automation-workloads in OCVS kunt implementeren.

  1. Installeer en configureer een VMware-oplossing in de Oracle Cloud op basis van de instructies van de leverancier, zoals gepast voor uw omgeving.
  2. Maak vCenter- en NSX-T-cloudaccounts in uw vRealize Automation-implementatie.