Cloud Assembly ondersteunt een klein aantal eigenschappen die handig kunnen zijn buiten de productieomgeving of in andere speciale situaties. De eigenschappen worden niet in het schema weergegeven.

Voorzichtig: De volgende eigenschappen mogen alleen worden toegepast in gevallen waarin aanpassing van het gastbesturingssysteem niet wordt getest of verwacht.
awaitIp

Standaard wordt inrichtingsstatus van vRealize Automation niet als voltooid gemeld totdat het gastbesturingssysteem volledig is ingeschakeld en de configuratie is voltooid.

Door gebruik te maken van awaitIp: false kan de inrichting worden voltooid, ook als er geen volledige configuratie heeft plaatsgevonden.

PAS OP: met deze instelling wordt het inrichtingsproces weliswaar eerder voltooid, maar krijgt u mogelijk ook te maken met een niet-geconfigureerde machine zonder IP-adres.

awaitHostName

Net als awaitIp kan het gebruik van awaitHostName: false de inrichting voltooien, ook als er nog geen hostnaam voor de machine is geconfigureerd.