vRealize Automation voert periodiek een gegevensverzameling uit voor uw vRealize Orchestrator-integraties.

Gebeurtenissen voor gegevensverzameling voor vRealize Orchestrator-integraties worden elke 10 minuten geactiveerd. Bij de gegevensverzameling worden gegevens verzameld over de werkstromen in de bibliotheek van elke vRealize Orchestrator-integratie.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de versie van een werkstroom verhoogt nadat u deze hebt bewerkt. Wijzigingen in werkstromen waarvan de versie niet is verhoogd, worden niet gedetecteerd door de gegevensverzamelaar.

U kunt informatie vinden over de laatste gegevensverzameling die is uitgevoerd op een vRealize Orchestrator-integratie door te navigeren naar Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en de specifieke integratie te selecteren. U kunt ook een handmatige gegevensverzamelingsgebeurtenis activeren door op Gegevensverzameling starten te klikken.

Zie Hoe werkt gegevensverzameling in vRealize Automation? voor meer informatie over vRealize Automation-gegevensverzameling.