Als u wilt dat Cloud Assembly een Windows-machine automatisch initialiseert tijdens de implementatie, bereidt u een image voor die cloudbase-init ondersteunt en vervolgens een cloudsjabloon die de juiste opdrachten bevat.

Het proces voor het maken van images varieert afhankelijk van de cloudleverancier. Het voorbeeld dat hier wordt weergegeven, is voor vSphere.