Een geheime Cloud Assembly-eigenschap is een herbruikbare, versleutelde waarde die projectgebruikers aan hun cloudsjabloonontwerpen kunnen toevoegen.

Beveiligde toegangssleutels en -verificatiegegevens zijn typische voorbeelden van geheime eigenschappen. Wanneer een geheime eigenschapswaarde is gemaakt en opgeslagen, kan deze nooit meer worden versleuteld of gelezen.

Een geheime eigenschap maken

 1. Meld u aan bij Cloud Assembly met rechten voor de rol van projectbeheerder.
 2. Ga naar Infrastructuur > Beheer > Geheimen en klik op Nieuw geheim.
 3. Selecteer het project.
 4. Voer een unieke eigenschapsnaam voor het geheim in, zonder spaties of speciale tekens.

  De naam is de zichtbare id voor het geheim.

 5. Voer de geheime waarde in.

  Tijdens het typen wordt de waarde standaard verborgen. Zo is deze beschermt wanneer het scherm wordt gedeeld.

  Indien nodig kunt u op het oogsymbool klikken om een waarde weer te geven en te controleren. Nadat een geheime waarde is opgeslagen, wordt deze versleuteld in de database en kan deze nooit opnieuw worden bekendgemaakt.

 6. Geef eventueel een langere beschrijving van de geheime eigenschap op.
 7. Klik op Maken.
Een geheim maken

Een geheime eigenschap toevoegen aan een cloudsjabloon

Projectgebruikers kunnen een geheime eigenschap toevoegen als binding in de cloudsjablooncode.

Wanneer u begint met het typen van de tekens voor '${secret., wordt een selectielijst met geheimen getoond die voor het project zijn gemaakt.

type: Cloud.Machine
properties:
 name: ourvm
 image: mint20
 flavor: small
 remoteAccess:
  authentication: publicPrivateKey
  sshKey: '${secret.ourPublicKey}'
  username: root

Zie Een geheime Cloud Assembly-eigenschap in een Terraform-configuratie gebruiken als u een geheime eigenschap wilt toevoegen aan een Terraform-configuratie.