Wanneer u meerdere Cloud Assembly-eigenschappen hebt die altijd samen worden weergegeven, kunt u deze samenvoegen in een eigenschapsgroep.

U kunt snel een eigenschapsgroep aan andere Cloud Assembly-ontwerpen toevoegen, zodat u tijd bespaart bij het een voor een toevoegen van dezelfde meerdere eigenschappen. Daarnaast hebt u één plek om de eigenschappenset te onderhouden of te wijzigen, wat zorgt voor een consistente toepassing.

Alleen gebruikers met de Cloud Assembly-beheerdersrol kunnen een eigenschapsgroep maken, bijwerken of verwijderen. De beheerder kan een eigenschapsgroep delen met een hele organisatie of het gebruik ervan beperken tot alleen in een project.

Voorzichtig:

Een eigenschapsgroep kan in veel cloudsjablonen worden opgenomen, inclusief de eigenschapsgroepen die al in de catalogus zijn vrijgegeven. Wijzigingen in een eigenschapsgroep kunnen andere gebruikers beïnvloeden.

Er zijn twee typen eigenschapsgroepen.

  • Invoer

    Eigenschapsgroepen voor invoer worden verzameld en toegepast op het moment dat de gebruiker een consistente set eigenschappen invoert. Eigenschapsgroepen voor invoer kunnen vermeldingen bevatten die de gebruiker kan toevoegen of selecteren, of ze kunnen alleen-lezen waarden bevatten die nodig zijn voor het ontwerp.

    Eigenschappen die de gebruiker kan bewerken of selecteren, kunnen leesbaar of versleuteld zijn. Alleen-lezen eigenschappen worden weergegeven op het aanvraagformulier, maar kunnen niet worden bewerkt. Als u wilt dat alleen-lezen waarden verborgen blijven, gebruikt u in plaats daarvan een constante eigenschapsgroep.

  • Constanten

    Constante eigenschapsgroepen passen bekende eigenschappen op de achtergrond toe. In feite zijn constante eigenschapsgroepen onzichtbare metagegevens. Ze bieden waarden aan uw Cloud Assembly-ontwerpen op een manier die voorkomt dat een aanvragende gebruiker deze waarden kan lezen of zelfs kan weten dat ze aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn licentiesleutels of verificatiegegevens voor het domeinaccount.

De twee typen eigenschapsgroep worden zeer verschillend behandeld door Cloud Assembly. Wanneer u een eigenschapsgroep maakt, moet u eerst selecteren of u invoer of constanten wilt maken. U kunt geen gemengde eigenschapsgroep maken en een bestaande set eigenschappen en hun eigenschapsgroep niet converteren van één type naar het andere.