Een werkstroomabonnement is gebaseerd op een specifiek gebeurtenisonderwerp en de gebeurtenisparameters van dat onderwerp. Om ervoor te zorgen dat de abonnementen de vRealize Orchestrator-werkstromen in gang kunnen zetten, moet u de juiste invoerparameters opgeven zodat de gebeurtenisgegevens goed worden verwerkt.

Invoerparameters voor werkstroom

Uw aangepaste werkstroom kan alle parameters of een afzonderlijke parameter bevatten die alle gegevens in de datalading gebruikt.

Als u een afzonderlijke parameter wilt gebruiken, configureert u één parameter van het type Properties en met de naam inputProperties.

Uitvoerparameters voor werkstroom

Uw aangepaste werkstroom kan relevante uitvoerparameters voor de volgende gebeurtenissen bevatten in het kader van een beantwoordbaar gebeurtenisonderwerp.

Wanneer een gebeurtenisonderwerp een antwoord verwacht, moeten de uitvoerparameters van de werkstroom overeenkomen met de parameters van het antwoordschema.