In Cloud Assembly kunt u met capaciteitstags implementatiecapaciteiten definiëren voor infrastructuuronderdelen. Samen met de beperkingen werken ze als basis voor plaatsingslogica in vRealize Automation.

U kunt capaciteitscodes voor berekeningsresources, cloudzones, images en imagetoewijzingen en netwerken en netwerkprofielen maken. De pagina's voor het maken van deze resources bevatten opties voor het maken van capaciteitstags. U kunt ook de pagina Tagbeheer in Cloud Assembly gebruiken om capaciteitstags te maken. Capaciteitstags in cloudzones en netwerkprofielen zijn van invloed op alle resources in die zones of profielen. Capaciteitstags in opslag- of netwerkonderdelen zijn alleen van invloed op de onderdelen waarop ze worden toegepast.

Doorgaans kunnen capaciteitstags kenmerken zoals locatie voor een computerbron, adaptertype voor een netwerk of laagniveau voor een opslagresource definiëren. Deze kunnen ook omgevingslocatie of -type en andere zakelijke overwegingen definiëren. Net als bij uw algemene tagstrategie moet u uw capaciteitstags op een logische manier indelen voor uw bedrijfsbehoeften.

Cloud Assembly komt overeen met capaciteitstags in cloudzones met beperkingen voor cloudsjablonen tijdens de implementatie. Dus wanneer u capaciteitstags maakt en gebruikt, moet u dit begrijpen en plannen om de juiste cloudsjabloonbeperkingen te maken zodat afstemming verloopt zoals verwacht.

Bijvoorbeeld: in de sectie over cloudzone in het WordPress-infrastructuurvoorbeeld die in de documentatie is opgenomen, wordt beschreven hoe u dev- en testtags voor de cloudzones OurCo-AWS-US-East en OurCo AWS-US-West kunt maken. In deze tutorial geven deze tags aan dat de zone OurCo-AWS-US-East een ontwikkelingsomgeving is en dat de zone OurCo-AWS-US_West een testomgeving is. Als u analoge beperkingstags in cloudsjablonen maakt, kunt u met deze capaciteitstags implementaties naar de gewenste omgevingen leiden.

Tagovername

Cloud Assembly gebruikt tagovername om selectief tags voor cloudaccounts toe te voegen aan andere gerelateerde resources. In het bijzonder wanneer u tags maakt op een cloudaccount, worden deze ook effectief voor alle opslagprofielen computerbronnen die overeenkomen met dat cloudaccount.

Opmerking: Het gedrag voor doorvoering van tags is niet van toepassing op opslagprofielen. vRealize Automation selecteert niet automatisch de beperking voor opslagprofielen. Daarom moeten gebruikers handmatig de vereiste beperkingstag toevoegen om deze te selecteren en toe te passen op opslagprofielen.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe tagovername werkt.

Berekeningsresources

 • Cluster1 met tagcluster-1
 • Cluster2 met tagcluster-2
 • Cluster3 met tagcluster-3
Vm resoruce:
 properties:
  constraints:
   - tag: 'cluster-01'

Opslagprofielen

 • Profiel 1 voor Datastorecluster1 met tagopslag-01
 • Profiel 2 voor Datastorecluster2 met tagopslag-02
 • Profiel 3 voor Datastorecluster3 met tagopslag-03
vm-resource:
 properties:
  storage:
   constraints:
    - tag: 'storage-01'

Cloudaccount

vSphere-cloudaccount met alle drie de tags: cluster-1, cluster-2 en cluster-3

Tijdens het samenvoegen van tags voor opslagprofielen en computerbronnen houd Cloud Assembly ook rekening met de tags op cloudaccountniveau. Daarom zijn de effectieve tags op alle opslagprofielen en computers cluster-1, cluster-2 en cluster-3. Daarom komen alle opslagprofielen en computers beschikbaar voor plaatsing op elk van de computerhosts en de machine kan op elk van de computerhosts terechtkomen, zoals in het voorgaande voorbeeld wordt weergegeven.

Om onverwachte resultaten te minimaliseren en tags overzichtelijk te houden, gaat u een bepaalde tag alleen toepassen op het niveau van het cloudaccount als die tag de juiste capaciteit is voor alle ondergeschikte computerbronnen en opslagresources.