U kunt een VMware Cloud Foundation (VCF) configureren als cloudaccount binnen Cloud Assembly om workloaddomeinen te gebruiken.

Met een VCF-cloudaccount kunt u een VCF-workload in Cloud Assembly integreren om een allesomvattende hybride cloudbeheeroplossing mogelijk te maken. Cloud Assembly biedt verschillende ingangspunten waarmee u de configuratiepagina van het VCF-cloudaccount kunt activeren. Als u deze pagina opent met de knop Cloudaccount toevoegen op het tabblad Workloaddomein voor de SDDC-integratie, is de workload vooraf geselecteerd, inclusief de basisinformatie voor vCenter en NSX Manager.

Voorwaarden

U moet een instantie van VMware SDDC Manager 4.1 of hoger als Cloud Assembly-integratie hebben geconfigureerd voor gebruik met dit cloudaccount. Zie Een VMware SDDC Manager-integratie configureren voor meer informatie.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het type VCF-cloudaccount en voer een naam en beschrijving in.
 3. Voer de FQDN en verificatiegegevens in voor de SDDC Manager-instantie die u gebruikt met dit cloudaccount.
  U kunt deze stap overslaan als u de SDDC Manager-instantie die u met dit account wilt gebruiken, al heeft geconfigureerd.
 4. Selecteer een of meer workloaddomeinen die u wilt gebruiken met dit VCF-cloudaccount.
 5. Als u wilt dat Cloud Assembly met Cloud Foundation beheerde verificatiegegevens voor de service voor vCenter en NSX wilt gebruiken, selecteert u Automatisch verificatiegegevens voor service maken. Als u later deze verificatiegegevens wilt wijzigen, moet u het VCF-mechanisme gebruiken voor wachtwoordbeheer.
  Als u deze optie selecteert, kunt u stappen 7 en 8 overslaan.
 6. Voer de vereiste verificatiegegevens in voor toegang tot het vCenter dat aan dit cloudaccount is gekoppeld.
 7. Voer onder NSX Manager de NSX-verificatiegegevens in als u handmatig verificatiegegevens voor het VCF-cloudaccount wilt invoeren, of klik op Verificatiegegevens voor de service maken en valideren als u wilt dat Cloud Assembly NSX-verificatiegegevens maakt en valideert.
 8. Voer de vereiste verificatiegegevens in voor toegang tot het NSX-T-netwerk dat aan dit cloudaccount is gekoppeld.
 9. Selecteer indien van toepassing de NSX modus.
 10. Klik op Valideren om een verbinding met de SDDC Manager te bevestigen.
 11. Selecteer indien van toepassing de datacenters die u wilt inrichten onder de kop Configuratie. Klik op het selectievakje als u een cloudzone wilt maken voor de geselecteerde datacenters.
 12. Als u tags nodig hebt om een tagstrategie te ondersteunen, voert u capaciteitstags in. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.
  Opmerking: Wanneer capaciteitstags worden toegepast op een VMware Cloud Foundation-cloudaccount, worden deze tags niet overgenomen door implementaties voor de onderliggende vCenter Server en NSX-T-onderdelen. Als noodoplossing kunt u tags op het volgende niveau toepassen, zoals in de cloudzones.
 13. Klik op Opslaan.

resultaten

Met dit cloudaccount wordt het geselecteerde workloaddomein dat aan de opgegeven SDDC Manager is gekoppeld, in Cloud Assembly toegevoegd voor gebruik.

Als u aanvullende workloaddomeinen wilt beheren met behulp van vRealize Automation, moet u deze processen voor elk domein herhalen.

Volgende stappen

Nadat u het VCF-cloudaccount heeft geconfigureerd, kunt u het account selecteren op de pagina voor het hoofdcloudaccount en klikt u op Cloud instellen om de VMware Cloud Foundation-wizard Snelstart te starten die uw cloud zal configureren.

Zie Aan de slag met vRealize Automation via de VMware Cloud Foundation Snelstart in Aan de slag voor meer informatie over de wizard Snelstart.