U kunt een bestaande vRealize Orchestrator-werkstroom gebruiken om de eigenschappen van de virtuele machine te wijzigen en virtuele machines aan de Active Directory toe te voegen.

De parameters van het gebeurtenisonderwerp bepalen de indeling van de lading voor Event Broker Service-berichten (EBS). Om de lading van EBS-berichten in een werkstroom te ontvangen en te gebruiken, moet u de invoerparameters voor de inputProperties-werkstroominvoerparameters definiëren.

Voorwaarden

 • Gebruikersrol cloudbeheerder
 • Bestaande vRealize Orchestrator-werkstromen op locatie.
 • Succesvolle integratie en verbinding met de vRealize Orchestrator-clientserver.

Procedure

 1. Selecteer Uitbreidbaarheid > Abonnementen.
 2. Klik op Nieuw abonnement.
 3. Maak een abonnement met de volgende parameters:
  Parameter Waarde
  Naam RenameVM
  Gebeurtenisonderwerp Selecteer een gebeurtenisonderwerp dat geschikt is voor de gewenste integratie van vRealize Orchestrator. Bijvoorbeeld: berekeningstoewijzing.
  Blokkerend/niet-blokkerend Niet-blokkerend
  Actie/werkstroom Selecteer een runnable-type van vRealize Orchestrator. Selecteer de gewenste werkstroom. Bijvoorbeeld: naam van virtuele machine instellen.
 4. Klik op Opslaan om uw abonnement op te slaan.
 5. Wijs uw abonnement toe en activeer het door een cloudsjabloon te maken of een bestaande cloudsjabloon te implementeren.

Volgende stappen

Controleer met een van de volgende methoden of de werkstroom correct is gestart:

 • Controleer het logboek met werkstroomuitvoeringen via Uitbreidbaarheid > Activiteit > Werkstroomuitvoeringen.
 • Open de vRealize Orchestrator-client en controleer de werkstroomstatus door naar de werkstroom te navigeren en de status te bekijken of door het tabblad voor specifieke logboeken te openen.