Als uw werkstroomabonnement mislukt, kunt u probleemoplossingsstappen uitvoeren om dit te corrigeren.

Mislukte werkstroomuitvoeringen kunnen ervoor zorgen dat uw werkstroomabonnement niet wordt gestart of voltooid. De mislukking van de werkstroomuitvoering kan het gevolg zijn van verschillende veelvoorkomende problemen.

Probleem Oorzaak Oplossing
Uw vRealize Orchestrator-werkstroomabonnement is niet gestart of voltooid. U hebt een werkstroomabonnement geconfigureerd waarmee na ontvangst van het gebeurtenisbericht een aangepaste werkstroom moet worden uitgevoerd. De werkstroom wordt echter niet uitgevoerd.
  1. Controleer of het werkstroomabonnement correct is opgeslagen.
  2. Controleer of de voorwaarden voor het werkstroomabonnement correct zijn geconfigureerd.
  3. Controleer of vRealize Orchestrator de opgegeven werkstroom bevat.
  4. Controleer of de werkstroom in vRealize Orchestrator correct is geconfigureerd.
Uw vRealize Orchestrator-werkstroomabonnement voor de goedkeuringsaanvraag is niet uitgevoerd. U hebt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf geconfigureerd om een vRealize Orchestrator-werkstroom uit te voeren. De werkstroom wordt niet uitgevoerd wanneer een machine die voldoet aan de ingestelde criteria, in de servicecatalogus wordt aangevraagd. Om een werkstroomabonnement voor goedkeuring uit te voeren, moet u controleren of alle onderdelen correct zijn geconfigureerd.
  1. Controleer of het goedkeuringsbeleid actief is en correct is toegepast.
  2. Controleer of het werkstroomabonnement correct is geconfigureerd en opgeslagen.
  3. Controleer de gebeurtenislogboeken op berichten over goedkeuringen.
Uw vRealize Orchestrator-werkstroomabonnement voor de goedkeuringsaanvraag is geweigerd. U hebt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf geconfigureerd dat een opgegevenvRealize Orchestrator-werkstroom uitvoert, maar de aanvraag is geweigerd op het externe goedkeuringsniveau.

Een mogelijke oorzaak is een foute interne werkstroomuitvoering in vRealize Orchestrator. Mogelijk ontbreekt de werkstroom of wordt de vRealize Orchestrator-server niet uitgevoerd.

  1. Controleer de logboeken op berichten over goedkeuringen.
  2. Controleer of de vRealize Orchestrator-server wordt uitgevoerd.
  3. Controleer of vRealize Orchestrator de opgegeven werkstroom bevat.