Als cloud- of projectbeheerder kunt u een afzonderlijke naamgevingssjabloon maken in elk Cloud Assembly-project.

Terwijl u als cloud- of projectbeheerder vóór maart 2022/8.7.1 aangepaste naamgevingssjablonen voor resources definieerde op projectniveau, heeft u de optie om de hieronder beschreven methode te blijven gebruiken, maar kunt u nu ook uw huidige sjablonen converteren naar de nieuwe algemene sjablonen voor uw organisatie en projecten. Als u nooit aangepaste naamgevingssjablonen heeft gemaakt of nieuw bent in Cloud Assembly, heeft u alleen de algemene optie.
Overweeg het volgende voorbeeld om door te gaan met deze methode. Uw naamgevingsconventie voor hosts bestaat erin om voor de resource het volgende voorvoegsel te gebruiken: projectname-sitecode-costcenter-whereDeployed-identifier. U configureert de sjabloon voor de aangepaste naamgeving voor de machines voor elk project. Sommige sjabloonvariabelen worden opgehaald uit het systeem wanneer het wordt geïmplementeerd, andere zijn gebaseerd op aangepaste projecteigenschappen. De aangepaste naamgevingssjabloon voor bovenstaand voorvoegsel ziet er ongeveer uit zoals in het volgende voorbeeld.
${project.name}-${resource.siteCode}-${resource.costCenter}-${endpoint.name}-${######} 
De identificatie, die in de sjabloon wordt weergegeven als ${######}, toont een ID van zes cijfers. De identificatie is een teller die de uniekheid waarborgt. De teller is algemeen voor de organisatie en stijgt voor alle projecten, niet alleen voor het huidige project. Wanneer u meerdere projecten hebt, verwacht dan geen opeenvolgende identificaties, zoals 000123 en 000124, voor implementaties in het huidige project. U mag bijvoorbeeld verwachten dat de identificatie van 000123 springt naar 000127.

Alle resourcenamen moeten uniek zijn. Gebruik de eigenschap voor oplopende getallen om de uniekheid te garanderen. De nummering wordt opgehoogd voor alle implementaties, inclusief implementaties die hun naam krijgen via Cloud Assembly. Naarmate uw systeem robuuster wordt en er steeds meer soorten resources een aangepaste naam krijgen, kan de nummering weliswaar willekeurig lijken, maar zal elke waarde steeds uniek blijven. De cijfers stijgen ook wanneer u een testimplementatie uitvoert.

De volgende lijst geeft voorbeelden van de soorten resources waarop de aangepaste namen worden toegepast. De lijst is niet definitief bedoeld.

Tabel 1. Voorbeeldlijst met resources waarop aangepaste namen worden toegepast
Resourcegroep Resourcetypen
Virtual machines
 • Cloud.Machine
 • Cloud.vSphere.Machine
 • Cloud.AWS.EC2.Instance
 • Cloud.GCP.Machine
 • Cloud.Azure.Machine
Load balancers
 • Cloud.LoadBalancer
 • Cloud.NSX.LoadBalancer
Netwerken
 • Cloud.Network
 • Cloud.vSphere.Network
 • Cloud.NSX.Network
Beveiligingsgroepen
 • Cloud.SecurityGroup
Schijven
 • Cloud.Volume
 • Cloud.vSphere.Disk
 • Cloud.AWS.Volume
 • Cloud.GCP.Disk
 • Cloud.Azure.Disk
NSX
 • Cloud.NSX.Gateway
 • Cloud.NSX.NAT
Microsoft Azure
 • Cloud.Azure.ResourceGroup

Naast de voorbeelden die hier worden vermeld, kunt u ook de gebruikersnaam, de afbeelding die wordt gebruikt, andere ingebouwde opties en eenvoudige tekenreeksen toevoegen. Wanneer u de sjabloon bouwt, worden er hints met betrekking tot mogelijke opties weergegeven.

Houd er rekening mee dat sommige waarden die u ziet alleen voorbeelden zijn. U kunt deze waarden niet letterlijk overnemen in uw omgeving. Denk er dus goed over na waar u uw eigen vervangingen zou maken, of leid dit af uit de voorbeeldwaarden, om te voldoen aan uw eigen cloudinfrastructuur- en implementatiebeheerbehoeften.

Voorwaarden

 • Controleer of u de naamgevingsconventie weet die u wilt gebruiken voor implementaties van een project.
 • Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een eenvoudige cloudsjabloon hebt of kunt maken die u gebruikt om de naamgeving van uw aangepaste hostvoorvoegsels te testen.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Projecten.
 2. Selecteer een bestaand project of maak een nieuw.
 3. Ga op het tabblad Inrichting naar de sectie Aangepaste eigenschappen en maak de eigenschappen voor de sitecode en kostenplaatswaarden.
  Hier vervangt u de waarden die u hier ziet door de waarden voor uw omgeving.
  Aangepaste naamgevingsopties voor een project
  1. Maak een aangepaste eigenschap met de naam siteCode en de waarde BGL.
  2. Voeg een andere aangepaste eigenschap toe met de naam costCenter en de waarde IT-onderzoek.
 4. Zoek de aangepaste naamgevingssectie en voeg de volgende sjabloon toe.
  ${project.name}-${resource.siteCode}-${resource.costCenter}-${endpoint.name}-${######} 
  U kunt de tekenreeks kopiëren, maar als dit uw eerste naamgevingssjabloon is, overweeg dan om de hinttekst te gebruiken en snel te selecteren wanneer u de sjabloon bouwt.
 5. Implementeer een cloudsjabloon die is gekoppeld aan het project om te controleren of de aangepaste naam op de resource is toegepast.
  1. Klik op het tabblad Ontwerp en klik vervolgens op een cloudsjabloon die aan het project is gekoppeld.
  2. Implementeer de cloudsjabloon.
   De pagina Implementaties wordt geopend en toont uw implementatie in behandeling.
  3. Wanneer de implementatie is voltooid, klikt u op de implementatienaam.
  4. Op het tabblad Topologie ziet u dat uw aangepaste naam de naam van de resource in het rechterdeelvenster is.

   Illustratie van de aangepaste resourcenaam in de implementatietopologie
 6. Als u een testcloudsjabloon hebt geïmplementeerd om de naamgevingsconventie te controleren, kunt u de implementatie verwijderen.

Volgende stappen

Maak aangepaste naamgevingssjablonen voor uw andere projecten.